Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Valkrets 2 Trollhättan Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
16 Karlstorp 1763 28,5% 22,3% 19,0% 30,2% 9,4% 48,4% 51,6%   1,2%
17 Kronogård N 1367 21,1% 32,3% 22,7% 23,9% 9,3% 46,2% 53,8%   1,9%
18 Kronogård S 1421 25,1% 29,5% 24,0% 21,5% 10,6% 47,9% 52,1%   2,7%
19 Skoftebyn N 1383 19,0% 37,9% 22,5% 20,6% 8,0% 50,8% 49,2%   1,7%
20 Skoftebyn V 1610 11,1% 38,1% 23,9% 27,0% 6,0% 50,1% 49,9%   1,6%
21 Sylte S 1387 18,5% 31,1% 22,6% 27,8% 6,2% 52,4% 47,6%   2,0%
22 Sylte N 1031 22,0% 31,7% 21,0% 25,2% 7,5% 48,5% 51,5%   2,7%
23 Lextorp N 1171 17,2% 29,2% 25,1% 28,5% 7,2% 48,7% 51,3%   2,2%
24 Lextorp S 1517 20,8% 34,3% 31,6% 13,3% 10,3% 48,1% 51,9%   3,6%
26 Norra Björke 416 14,4% 34,4% 25,2% 26,0% 6,7% 53,4% 46,6%   0,5%
27 Åsaka 1200 13,1% 34,3% 29,2% 23,3% 6,2% 51,2% 48,8%   0,8%
28 Halvorstorp 1576 14,0% 41,3% 25,8% 18,9% 7,6% 52,2% 47,8%   1,0%
29 Velanda 1065 15,9% 36,3% 29,6% 18,2% 8,3% 51,7% 48,3%   1,4%
30 Upphärad 901 15,2% 36,1% 29,6% 19,1% 6,9% 50,8% 49,2%   0,9%
31 Sjuntorp N 1318 14,9% 35,4% 23,8% 25,9% 6,7% 50,5% 49,5%   1,1%
32 Sjuntorp S 978 16,8% 36,3% 27,4% 19,5% 6,5% 50,6% 49,4%   1,3%
Valkrets 2 Trollhättan Södra 20104 18,4% 33,6% 24,9% 23,1% 7,9% 49,9% 50,1% 1,7%

http://www.val.se