Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Valkrets 1 Trollhättan Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Dannebacken 1406 20,2% 37,2% 20,0% 22,6% 8,0% 52,1% 47,9%   1,1%
2 Hjulkvarn 1175 17,9% 41,9% 21,2% 19,1% 7,1% 49,7% 50,3%   1,2%
3 Stavre Ö 1296 15,0% 41,6% 21,8% 21,6% 7,2% 49,8% 50,2%   1,0%
4 Stavre V 1272 25,2% 36,5% 16,4% 22,0% 8,8% 51,3% 48,7%   1,4%
5 Sandhem 1539 12,4% 35,2% 24,2% 28,1% 6,5% 48,4% 51,6%   1,0%
6 Strömslund 1715 15,2% 42,6% 22,7% 19,5% 6,9% 51,4% 48,6%   5,4%
7 Torsred 1783 13,4% 35,9% 24,9% 25,8% 6,4% 50,0% 50,0%   1,3%
8 Björndalen 1147 17,8% 41,9% 30,7% 9,6% 9,8% 49,8% 50,2%   1,2%
9 Centrum N 1380 19,6% 19,7% 16,8% 43,8% 3,7% 44,6% 55,4%   1,5%
10 Centrum V 1295 26,5% 27,9% 21,5% 24,1% 7,0% 48,7% 51,3%   2,5%
11 Centrum S 1452 29,5% 23,5% 21,1% 25,8% 6,2% 49,9% 50,1%   2,5%
12 Tingvalla 1723 38,0% 28,1% 16,1% 17,7% 12,4% 50,0% 50,0%   2,0%
13 Centrum Ö 1325 26,5% 20,9% 19,8% 32,8% 7,2% 47,4% 52,6%   2,0%
14 Hjortmossen 949 23,2% 25,4% 20,1% 31,3% 5,7% 50,4% 49,6%   1,5%
25 Skogshöjden 1496 19,9% 48,1% 21,1% 10,9% 10,1% 50,2% 49,8%   1,8%
Valkrets 1 Trollhättan Norra 20953 21,3% 33,9% 21,2% 23,5% 7,6% 49,6% 50,4% 1,9%

http://www.val.se