Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Vänersborg V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 1 1234 17,3% 20,3% 23,7% 38,7% 6,4% 43,8% 56,2%   4,6%
Vänersborg 2 1332 18,2% 21,2% 19,9% 40,8% 5,3% 43,2% 56,8%   2,0%
Vänersborg 3 1311 13,4% 44,1% 23,1% 19,4% 7,3% 50,6% 49,4%   2,1%
Vänersborg 4 1353 13,1% 35,8% 27,5% 23,7% 6,4% 48,5% 51,5%   1,0%
Vänersborg 5 1057 28,4% 26,5% 17,9% 27,2% 9,4% 48,6% 51,4%   1,4%
Vänersborg 8 1226 21,3% 40,5% 27,9% 10,4% 10,4% 49,8% 50,2%   1,6%
Vänersborg 9 386 12,7% 36,0% 29,3% 22,0% 5,7% 53,9% 46,1%   1,3%
Vänersborg 10 1119 16,0% 28,8% 26,1% 29,1% 5,3% 48,5% 51,5%   2,1%
Vänersborg 15 584 15,2% 30,7% 30,0% 24,1% 5,3% 51,2% 48,8%   1,2%
Vänersborg 16 1438 14,8% 26,4% 24,1% 34,7% 6,4% 49,7% 50,3%   1,5%
Vänersborg 17 341 17,3% 28,4% 31,4% 22,9% 3,8% 54,5% 45,5%   0,3%
Vänersborg 18 437 15,3% 30,2% 30,4% 24,0% 6,4% 55,4% 44,6%   1,1%
Vänersborg 20 524 15,1% 33,0% 30,2% 21,8% 6,9% 55,5% 44,5%   1,3%
Vänersborg 21 656 17,8% 32,6% 27,9% 21,6% 8,7% 53,5% 46,5%   1,1%
Vänersborg 22 1403 15,2% 30,2% 27,3% 27,3% 7,3% 51,5% 48,5%   0,6%
Vänersborg 30 1122 16,2% 35,7% 28,9% 19,3% 8,6% 49,5% 50,5%   0,5%
Vänersborg V 15523 16,9% 31,1% 25,6% 26,4% 7,1% 49,4% 50,6% 1,6%

http://www.val.se