Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Uddevalla 3

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bäve 5 1361 24,8% 35,4% 23,5% 16,2% 8,7% 50,8% 49,2%   1,0%
Bäve 6 1127 17,1% 36,0% 25,4% 21,5% 8,7% 48,9% 51,1%   1,6%
Bäve 7 836 25,0% 29,3% 24,8% 20,9% 11,1% 50,7% 49,3%   3,3%
Bäve 8 847 23,0% 32,6% 17,8% 26,6% 8,9% 48,6% 51,4%   3,5%
Bäve 10 1054 12,0% 26,6% 23,1% 38,2% 5,6% 46,8% 53,2%   0,4%
Bäve 11 945 14,6% 30,9% 33,2% 21,3% 6,7% 49,8% 50,2%   2,0%
Lane-Ryr 1262 17,3% 33,5% 26,9% 22,3% 8,1% 52,9% 47,1%   0,8%
Uddevalla 2 1025 28,3% 35,7% 18,4% 17,6% 9,3% 49,7% 50,3%   1,1%
Uddevalla 5 1340 25,8% 25,9% 22,4% 25,9% 8,1% 47,8% 52,2%   1,4%
Uddevalla 8 1449 28,7% 23,4% 19,7% 28,2% 7,7% 49,6% 50,4%   1,9%
Uddevalla 9 1243 18,3% 21,7% 24,3% 35,6% 5,7% 45,7% 54,3%   1,8%
Uddevalla 3 12489 21,6% 29,8% 23,5% 25,0% 8,0% 49,2% 50,8% 1,6%

http://www.val.se