Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kungälv 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Harestad 782 17,3% 33,6% 26,6% 22,5% 9,5% 51,0% 49,0%   1,2%
Hålta 858 16,8% 35,9% 30,0% 17,4% 8,0% 50,7% 49,3%   1,2%
Kareby 1963 17,4% 46,6% 20,1% 15,9% 7,2% 50,8% 49,2%   0,8%
Lycke 1241 14,7% 35,5% 28,0% 21,7% 8,1% 54,0% 46,0%   2,3%
Marstrand 1202 10,7% 26,6% 31,8% 30,9% 4,7% 48,3% 51,7%   4,1%
Solberga 1 1485 16,4% 36,4% 25,5% 21,8% 8,0% 49,8% 50,2%   1,0%
Solberga 2 1689 15,0% 37,5% 25,8% 21,7% 7,2% 52,7% 47,3%   1,4%
Torsby 1 1002 16,5% 36,1% 24,3% 23,2% 8,3% 51,6% 48,4%   1,5%
Torsby 2 1296 13,2% 35,2% 29,1% 22,5% 6,5% 51,9% 48,1%   1,0%
Ytterby 1 1392 14,8% 38,1% 27,7% 19,4% 7,8% 51,7% 48,3%   2,7%
Ytterby 2 1411 12,8% 29,8% 21,9% 35,5% 5,0% 48,2% 51,8%   1,1%
Ytterby 3 1095 14,1% 32,9% 20,5% 32,5% 8,0% 50,4% 49,6%   1,8%
Ytterby 4 1513 21,5% 48,2% 17,4% 12,8% 8,6% 49,4% 50,6%   1,3%
Kungälv 2 16929 15,5% 37,1% 24,9% 22,5% 7,4% 50,8% 49,2% 1,6%

http://www.val.se