Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Mölndal 2

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Almås 1196 22,9% 39,6% 23,7% 13,7% 9,9% 50,9% 49,1%   1,6%
Brattås 1 1340 26,7% 31,9% 21,3% 20,1% 7,6% 46,8% 53,2%   3,2%
Brattås 2 1385 16,1% 34,9% 31,1% 17,9% 8,4% 48,3% 51,7%   1,2%
Glasberget 1504 13,6% 41,5% 25,6% 19,3% 6,4% 49,3% 50,7%   1,4%
Hallen 1983 14,8% 37,8% 24,1% 23,3% 7,7% 50,5% 49,5%   2,1%
Hällesåker 1438 15,5% 38,0% 29,0% 17,5% 7,4% 52,3% 47,7%   1,1%
Kvarnby 1515 17,8% 40,1% 23,4% 18,7% 5,9% 50,1% 49,9%   2,0%
Lackarebäck 1666 12,5% 35,1% 27,3% 25,2% 7,2% 48,4% 51,6%   2,6%
Rävekärr 1 1406 14,4% 40,8% 25,5% 19,4% 8,0% 50,4% 49,6%   2,0%
Rävekärr 2 1320 21,4% 37,9% 23,6% 17,2% 9,2% 50,2% 49,8%   2,1%
Sinntorp 1 1335 14,8% 38,8% 22,5% 24,0% 8,4% 47,6% 52,4%   1,6%
Sinntorp 2 1597 16,6% 40,3% 26,7% 16,5% 9,1% 48,6% 51,4%   1,2%
Skånhälla 1 1709 13,9% 41,8% 27,7% 16,6% 7,9% 50,7% 49,3%   2,7%
Skånhälla 2 1309 13,3% 40,9% 24,6% 21,2% 6,6% 49,0% 51,0%   1,1%
Stretered 1071 13,0% 52,5% 21,6% 13,0% 6,7% 50,5% 49,5%   1,1%
Valås 1624 14,3% 35,1% 23,3% 27,3% 8,9% 49,1% 50,9%   1,8%
Mölndal 2 23398 16,2% 38,9% 25,2% 19,7% 7,8% 49,6% 50,4% 1,8%

http://www.val.se