Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Mölndal 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Balltorp 1949 21,0% 44,9% 22,2% 11,9% 9,9% 50,2% 49,8%   2,2%
Bosgården 1509 23,9% 30,2% 16,4% 29,4% 5,0% 45,9% 54,1%   1,9%
Broslätt 1516 21,2% 28,5% 23,9% 26,5% 6,4% 49,1% 50,9%   2,7%
Eklanda 1767 12,8% 64,0% 15,1% 8,2% 5,5% 47,1% 52,9%   1,2%
Fässberg 1 1194 22,1% 33,6% 22,4% 21,9% 6,7% 49,5% 50,5%   2,3%
Fässberg 2 1307 18,6% 34,0% 21,4% 25,9% 5,1% 46,8% 53,2%   2,9%
Krokslätt 1326 32,9% 42,8% 14,3% 10,0% 5,4% 51,1% 48,9%   3,6%
Lindhaga 1118 10,7% 48,0% 21,7% 19,5% 6,0% 49,6% 50,4%   1,6%
Stadshuset 1658 21,4% 26,5% 18,1% 34,0% 4,2% 45,1% 54,9%   9,3%
Sörgården 1 1062 21,3% 29,5% 26,4% 22,9% 7,9% 49,9% 50,1%   2,2%
Sörgården 2 1238 32,8% 35,9% 18,7% 12,6% 5,7% 49,7% 50,3%   3,9%
Toltorp 1 1205 13,2% 29,0% 22,7% 35,1% 4,7% 48,0% 52,0%   1,8%
Toltorp 2 1305 16,7% 36,3% 27,9% 19,1% 8,2% 49,7% 50,3%   2,8%
Västerberg 1772 26,0% 38,2% 20,7% 15,1% 6,3% 48,4% 51,6%   2,3%
Åby 1 874 24,9% 31,7% 21,5% 21,9% 8,0% 47,0% 53,0%   1,3%
Åby 2 1358 21,6% 35,3% 22,9% 20,2% 6,3% 49,1% 50,9%   2,1%
Mölndal 1 22158 21,3% 37,4% 20,8% 20,5% 6,3% 48,4% 51,6% 2,8%

http://www.val.se