Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Göteborg, Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Burås 1449 26,8% 33,1% 19,0% 21,2% 6,2% 47,3% 52,7%   4,0%
Centrum, Centrala Guldheden 1163 29,5% 34,8% 17,5% 18,1% 6,0% 46,8% 53,2%   3,1%
Centrum, Doktor Forselius gata m fl 1203 28,2% 30,4% 17,7% 23,7% 7,6% 47,4% 52,6%   4,2%
Centrum, Eklanda 1775 34,3% 35,0% 15,9% 14,7% 4,7% 50,3% 49,7%   15,8%
Centrum, Framnäs 1797 36,0% 34,7% 13,0% 16,3% 5,3% 47,0% 53,0%   3,5%
Centrum, Friggagatan-Stampen 1469 25,9% 36,5% 19,7% 18,0% 4,1% 49,2% 50,8%   3,9%
Centrum, Getebergsäng 1076 24,0% 38,6% 20,5% 16,9% 4,8% 47,8% 52,2%   3,8%
Centrum, Guldheden vattentornet 1522 23,4% 35,7% 21,5% 19,4% 3,6% 46,3% 53,7%   3,4%
Centrum, Gullbergsvass-Svingeln 1793 42,8% 35,0% 16,0% 6,2% 6,8% 51,5% 48,5%   1,9%
Centrum, Hedås-Gårda 1763 23,8% 33,3% 21,3% 21,7% 4,9% 48,6% 51,4%   4,7%
Centrum, Inom Vallgraven 1677 23,7% 40,8% 25,3% 10,1% 4,1% 54,5% 45,5%   4,5%
Centrum, Kristinehöjd 1345 30,7% 38,9% 14,9% 15,5% 3,7% 47,9% 52,1%   4,4%
Centrum, Krokslätt 1752 27,5% 34,6% 19,7% 18,2% 5,3% 48,6% 51,4%   4,5%
Centrum, Landala 1341 24,3% 36,7% 21,4% 17,6% 4,6% 45,6% 54,4%   6,3%
Centrum, Landala Egnahem 1280 34,3% 33,4% 16,4% 15,9% 5,5% 47,7% 52,3%   4,3%
Centrum, Landalabergen m fl 1731 25,4% 32,2% 21,5% 20,9% 5,1% 43,4% 56,6%   3,5%
Centrum, Landalagången m fl 975 36,5% 24,4% 14,6% 24,5% 5,6% 45,2% 54,8%   3,5%
Centrum, Lorensberg 1725 18,2% 27,0% 27,0% 27,9% 4,7% 47,9% 52,1%   14,5%
Centrum, Mossen 1341 64,4% 18,9% 8,4% 8,4% 10,9% 56,5% 43,5%   3,6%
Centrum, Nedre Johanneberg 1869 40,6% 25,3% 18,8% 15,3% 8,5% 51,4% 48,6%   4,7%
Centrum, Nordstan-Otterhällan 1655 26,9% 34,5% 23,6% 14,9% 4,2% 52,5% 47,5%   4,1%
Centrum, Norra Guldheden 1417 27,4% 38,9% 15,8% 17,9% 4,4% 46,8% 53,2%   4,7%
Centrum, Norra Heden-Gårda 1899 24,0% 30,6% 25,1% 20,3% 4,7% 48,9% 51,1%   3,8%
Centrum, Norra Vasastaden 1682 24,6% 40,0% 21,6% 13,7% 3,1% 53,9% 46,1%   12,8%
Centrum, Odinsgatan-Stampen 1574 29,5% 28,7% 21,8% 20,0% 5,3% 49,6% 50,4%   3,8%
Centrum, Olofshöjd 887 80,7% 13,1% 3,8% 2,4% 22,2% 65,3% 34,7%   8,5%
Centrum, Södra Guldheden 1276 27,9% 37,0% 14,9% 20,2% 4,5% 46,9% 53,1%   3,2%
Centrum, Södra Heden 1471 19,9% 33,9% 25,5% 20,7% 5,0% 48,2% 51,8%   5,5%
Centrum, Södra Johanneberg 1445 37,3% 38,8% 12,8% 11,1% 4,2% 51,1% 48,9%   5,3%
Centrum, Södra Vasastaden 1677 23,8% 35,2% 23,0% 18,0% 5,4% 48,6% 51,4%   6,0%
Centrum, Valand 1129 24,9% 34,7% 22,9% 17,4% 5,4% 50,4% 49,6%   5,8%
Centrum, Östra Vasastaden 1482 24,8% 40,6% 21,9% 12,8% 5,9% 51,3% 48,7%   5,1%
Centrum, Övre Johanneberg 1401 41,8% 32,0% 13,1% 13,1% 8,2% 50,2% 49,8%   4,4%
Linnéstaden, Annedal 1779 25,0% 35,9% 18,6% 20,6% 4,3% 43,1% 56,9%   4,2%
Linnéstaden, Haga 1757 18,2% 40,9% 27,9% 13,0% 6,0% 46,3% 53,7%   4,3%
Linnéstaden, Kommendantsängen 1247 20,4% 44,1% 23,3% 12,1% 2,6% 49,6% 50,4%   4,7%
Linnéstaden, Linné 1489 20,9% 42,6% 21,8% 14,8% 3,4% 48,8% 51,2%   3,4%
Linnéstaden, Linnéplatsen 1036 21,5% 37,6% 24,7% 16,1% 4,5% 47,2% 52,8%   3,8%
Linnéstaden, Långgatorna 1722 27,8% 41,6% 20,3% 10,2% 3,4% 50,9% 49,1%   9,3%
Linnéstaden, Masthuggstorget 1327 27,2% 40,0% 19,9% 12,9% 5,4% 52,1% 47,9%   2,9%
Linnéstaden, Nedre Masthugget 1301 25,2% 28,8% 30,3% 15,7% 6,7% 48,4% 51,6%   3,2%
Linnéstaden, Nilssonsberg 1762 20,8% 34,8% 22,9% 21,5% 3,4% 48,2% 51,8%   4,4%
Linnéstaden, Olivedal 1617 23,4% 41,4% 23,3% 12,0% 6,2% 47,4% 52,6%   4,8%
Linnéstaden, Oscar Fredrik 1287 25,3% 41,0% 24,2% 9,4% 5,4% 48,9% 51,1%   4,0%
Linnéstaden, Risåsen 1339 28,6% 39,4% 18,6% 13,4% 3,4% 49,3% 50,7%   14,1%
Linnéstaden, Skansberget 1617 19,4% 46,3% 24,4% 9,8% 6,2% 46,6% 53,4%   6,8%
Linnéstaden, Slottsskogen 1108 20,0% 34,5% 20,7% 24,8% 5,1% 45,2% 54,8%   3,4%
Linnéstaden, Stigberget 1547 26,1% 38,0% 21,7% 14,3% 5,0% 50,0% 50,0%   8,1%
Linnéstaden, Sveaplan 1346 16,7% 30,8% 26,6% 25,9% 3,7% 46,8% 53,2%   4,0%
Linnéstaden, Vegastaden 1192 23,7% 39,0% 22,5% 14,8% 5,3% 48,5% 51,5%   3,7%
Linnéstaden, Änggården 1166 19,8% 26,3% 28,9% 25,0% 8,8% 47,5% 52,5%   3,7%
Linnéstaden, Övre Masthugget 1473 23,5% 43,8% 23,2% 9,6% 4,3% 46,9% 53,1%   2,6%
Majorna, Djurgårdsgatan m fl 1507 26,7% 49,4% 20,2% 3,7% 5,2% 48,2% 51,8%   3,4%
Majorna, Gatenhielmska 1219 26,0% 43,4% 18,1% 12,5% 6,3% 48,2% 51,8%   3,0%
Majorna, Karl Johans torg 1724 28,0% 44,6% 20,7% 6,7% 5,2% 47,7% 52,3%   2,7%
Majorna, Söderlingska ängen 1350 26,1% 45,5% 17,6% 10,9% 5,9% 46,2% 53,8%   3,3%
Örgryte, Gamla Lunden 1469 35,5% 42,3% 12,9% 9,3% 4,1% 49,5% 50,5%   3,5%
Örgryte, Gubbero 1815 33,4% 39,3% 12,7% 14,6% 2,8% 46,8% 53,2%   3,5%
Örgryte, Kärralund 1605 26,4% 34,3% 24,9% 14,5% 9,2% 47,2% 52,8%   4,0%
Örgryte, Nobelplatsen 1320 35,4% 40,6% 13,6% 10,4% 4,5% 49,3% 50,7%   4,0%
Örgryte, Nya Lunden-Prästgårdsängen 1594 26,3% 31,6% 14,4% 27,7% 4,6% 50,3% 49,7%   3,0%
Örgryte, Olskroken 1310 22,4% 36,7% 19,5% 21,4% 4,5% 48,3% 51,7%   2,7%
Örgryte, Redberget 1733 29,1% 40,1% 16,4% 14,4% 4,3% 47,8% 52,2%   4,0%
Örgryte, Sankt Pauli 1320 24,5% 35,7% 16,7% 23,0% 5,0% 44,2% 55,8%   2,7%
Örgryte, Överås 1911 29,6% 35,2% 18,1% 17,1% 4,8% 49,1% 50,9%   12,2%
Göteborg, Centrum 96030 28,0% 36,2% 19,9% 15,9% 5,3% 48,7% 51,3% 5,1%

http://www.val.se