Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nordvästra valkretsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bethalaområdet-Sotenäs 1639 16,2% 36,0% 27,9% 19,8% 9,6% 50,5% 49,5%   1,9%
Brattåskärr-Fröjasten 1501 14,5% 29,9% 21,9% 33,7% 6,1% 46,4% 53,6%   2,7%
Kullegården-Frejaplan-Bockemossen 1639 14,9% 40,5% 24,2% 20,4% 8,9% 49,2% 50,8%   3,1%
Lexby-Paradiset-Lexbydal 1624 18,7% 35,8% 27,2% 18,3% 9,4% 50,2% 49,8%   2,7%
Mellby-Finngösa 1546 21,5% 38,2% 24,5% 15,8% 8,9% 49,4% 50,6%   1,8%
Oxled-Ljungkullen 1389 21,8% 35,6% 20,3% 22,2% 8,9% 44,0% 56,0%   1,4%
Partille centrum 1138 23,6% 30,8% 20,7% 24,8% 6,2% 46,7% 53,3%   5,9%
Soldatheden-Södra Puketorp 1459 13,8% 37,3% 23,5% 25,4% 7,5% 49,1% 50,9%   1,3%
Vallhamra-Norra Puketorp 1220 13,8% 37,4% 23,5% 25,3% 8,5% 48,5% 51,5%   2,4%
Nordvästra valkretsen 13155 17,5% 35,9% 24,0% 22,6% 8,3% 48,4% 51,6% 2,5%

http://www.val.se