Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kungsbacka östra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Anneberg 1316 17,6% 45,7% 21,4% 15,3% 8,4% 49,3% 50,7%   1,3%
Fjärås Norra 1517 16,3% 34,4% 26,8% 22,5% 7,7% 50,8% 49,2%   1,0%
Fjärås Södra 1061 18,7% 39,1% 23,3% 18,9% 8,1% 51,3% 48,7%   0,7%
Fjärås/Må 1537 18,2% 37,7% 21,9% 22,3% 9,6% 46,6% 53,4%   0,7%
Fors 1223 15,3% 34,9% 28,1% 21,7% 9,1% 49,3% 50,7%   1,3%
Frillesås Kust 1124 13,3% 34,4% 24,6% 27,6% 7,6% 49,4% 50,6%   0,7%
Frillesås Landsbygd 1321 17,2% 32,8% 25,3% 24,8% 7,7% 51,6% 48,4%   0,8%
Gällinge/Idala/Förlanda 1261 16,7% 32,5% 27,6% 23,2% 8,2% 53,4% 46,6%   0,4%
Hammerö 1000 22,5% 31,9% 22,1% 23,5% 8,8% 48,2% 51,8%   2,1%
Hammerö Södra/Västra 1228 18,4% 33,1% 22,8% 25,7% 8,2% 48,2% 51,8%   2,2%
Hanhals 914 14,0% 36,3% 27,0% 22,6% 7,3% 51,8% 48,2%   1,2%
Hede 1170 14,5% 37,8% 21,7% 26,0% 6,2% 47,9% 52,1%   1,7%
Hålabäck 1411 20,4% 30,6% 21,4% 27,6% 6,9% 46,1% 53,9%   1,4%
Innerstaden 939 32,3% 22,9% 18,7% 26,1% 8,9% 48,5% 51,5%   3,9%
Tingberget 1052 18,5% 31,9% 18,2% 31,4% 6,0% 43,8% 56,2%   1,4%
Tölö Landsbygd 1114 16,1% 47,6% 20,5% 15,9% 6,4% 50,1% 49,9%   1,9%
Västra Villastaden/Kolla 1604 15,5% 27,2% 20,3% 37,0% 6,0% 45,1% 54,9%   1,2%
Åsa Centrum 1459 15,6% 36,7% 27,1% 20,6% 8,4% 47,0% 53,0%   2,0%
Älvsåker 1219 15,7% 42,8% 23,5% 18,0% 8,4% 51,8% 48,2%   0,4%
Ö Villastaden/Signeskulle/Gårdskulla 1343 19,3% 30,1% 21,7% 28,9% 6,0% 46,8% 53,2%   1,5%
Ölmanäs 1447 12,0% 37,9% 28,1% 22,0% 8,2% 49,8% 50,2%   2,1%
Ölmevalla Östra 1596 15,3% 37,0% 25,8% 21,9% 6,6% 49,8% 50,2%   1,8%
Kungsbacka östra valkrets 27856 17,2% 35,3% 23,7% 23,9% 7,7% 48,9% 51,1% 1,4%

http://www.val.se