Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Falkenbergs östra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Abild-Asige-Årstad 1255 17,5% 30,4% 27,8% 24,4% 8,4% 51,7% 48,3%   0,9%
Alfshög-Vessige-Askome 1229 17,1% 29,4% 26,8% 26,8% 8,1% 51,7% 48,3%   2,2%
Eftra 742 10,8% 23,6% 29,8% 35,8% 4,3% 49,2% 50,8%   2,0%
Fagered-Källsjö-Älvsered 1024 11,6% 30,4% 26,0% 32,0% 6,0% 50,4% 49,6%   1,6%
Fbg 3 Herting 1474 21,2% 33,0% 20,9% 24,9% 7,8% 50,1% 49,9%   1,4%
Fbg 6 Ö gärdet-Fajans 1197 16,9% 33,1% 26,3% 23,7% 7,5% 49,6% 50,4%   1,6%
Fbg 7 Kristineslätt-N Skrea strand 1283 11,9% 24,0% 25,0% 39,0% 5,8% 45,6% 54,4%   1,9%
Fbg 8 Hjortsberg-S Skrea strand 1413 14,9% 23,8% 32,8% 28,5% 7,5% 48,4% 51,6%   0,8%
Fbg 9 Tånga-Vindilen-Sloalyckan 1560 21,3% 26,0% 20,1% 32,6% 7,8% 47,4% 52,6%   4,0%
Gunnarp-Krogsered 1013 15,2% 24,9% 27,0% 32,9% 7,6% 52,6% 47,4%   1,5%
Skrea 1 Samhälle-Ringsegård 1655 15,1% 37,7% 26,3% 20,8% 7,7% 50,4% 49,6%   1,1%
Skrea 2 Slätten 1086 16,0% 32,3% 33,6% 18,0% 9,1% 48,9% 51,1%   2,1%
Slöinge 901 16,0% 31,0% 22,4% 30,6% 7,5% 48,1% 51,9%   0,9%
Falkenbergs östra valkrets 15832 16,2% 29,5% 26,3% 28,1% 7,4% 49,5% 50,5% 1,7%

http://www.val.se