Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Halmstads östra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Breared 1090 14,7% 30,1% 26,9% 28,3% 7,2% 50,7% 49,3%   1,4%
Eldsberga 1473 16,2% 35,9% 28,2% 19,6% 7,0% 51,4% 48,6%   1,1%
Martin Luther 1 1816 40,0% 27,4% 15,2% 17,5% 8,4% 48,3% 51,7%   1,8%
Martin Luther 2 1178 43,2% 28,1% 16,7% 12,0% 11,2% 50,9% 49,1%   1,4%
Martin Luther 3 1480 42,0% 19,9% 10,9% 27,2% 11,4% 46,4% 53,6%   1,8%
Martin Luther 4 1495 38,3% 27,6% 14,8% 19,3% 8,8% 47,6% 52,4%   1,7%
Martin Luther 5 1351 31,5% 29,4% 20,9% 18,1% 8,4% 48,0% 52,0%   2,0%
Martin Luther 6 1911 27,9% 18,2% 21,5% 32,4% 7,6% 46,4% 53,6%   0,9%
Martin Luther 7 1651 13,5% 38,7% 28,4% 19,4% 7,3% 48,6% 51,4%   1,4%
Martin Luther 8 1512 35,6% 25,4% 21,4% 17,5% 8,5% 51,5% 48,5%   1,3%
Martin Luther 9 1003 24,8% 25,7% 20,1% 29,3% 5,4% 45,8% 54,2%   1,9%
Martin Luther 10 1137 19,1% 25,2% 24,5% 31,3% 6,1% 49,4% 50,6%   1,1%
Martin Luther 11 1443 24,7% 25,7% 18,4% 31,2% 5,6% 46,0% 54,0%   2,1%
Martin Luther 12 1321 36,1% 34,6% 18,8% 10,4% 15,3% 49,6% 50,4%   2,3%
Martin Luther 13 1693 26,0% 31,1% 20,4% 22,5% 7,3% 50,0% 50,0%   8,2%
Martin Luther 14 1201 17,2% 35,6% 23,5% 23,8% 7,4% 48,5% 51,5%   1,6%
Snöstorp 1 1585 26,6% 30,7% 24,8% 18,0% 8,4% 47,4% 52,6%   1,9%
Snöstorp 2 1508 13,4% 25,3% 26,4% 34,9% 5,5% 45,2% 54,8%   1,5%
Snöstorp 3 1628 14,6% 25,2% 26,8% 33,4% 7,1% 48,7% 51,3%   1,5%
Snöstorp 4 1039 19,7% 37,8% 31,4% 11,1% 8,2% 48,6% 51,4%   2,1%
Snöstorp 5 1680 17,3% 43,9% 21,4% 17,4% 8,5% 50,7% 49,3%   0,5%
Snöstorp 6 1789 13,0% 35,1% 24,3% 27,7% 6,1% 50,6% 49,4%   1,5%
Snöstorp 7 1089 21,5% 34,4% 33,3% 10,7% 9,4% 50,6% 49,4%   3,9%
Trönninge 1581 12,7% 36,6% 25,9% 24,9% 6,8% 50,2% 49,8%   1,7%
Tönnersjö 328 13,7% 36,9% 29,3% 20,1% 7,3% 52,4% 47,6%   1,8%
Halmstads östra valkrets 34982 24,5% 30,3% 22,6% 22,7% 8,0% 48,8% 51,2% 1,9%

http://www.val.se