Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hässleholm Norra-Östra-Södra-Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bjärnum N 1274 14,4% 30,5% 25,9% 29,2% 6,0% 49,1% 50,9%   1,3%
Bjärnum S 1107 17,3% 30,0% 22,6% 30,2% 7,9% 49,0% 51,0%   0,7%
Finja 750 14,7% 34,5% 25,5% 25,3% 6,5% 53,5% 46,5%   1,5%
Röke-Hörja 857 15,6% 31,7% 21,8% 30,8% 8,3% 52,3% 47,7%   1,4%
Sösdala V 1372 15,5% 28,1% 24,8% 31,6% 8,1% 48,6% 51,4%   1,3%
Sösdala Ö 842 20,9% 31,0% 26,1% 22,0% 8,9% 53,3% 46,7%   1,1%
Tormestorp 1072 16,9% 35,4% 29,9% 17,8% 9,0% 51,9% 48,1%   1,2%
Tyringe S 1502 13,8% 29,9% 28,3% 28,0% 6,7% 49,3% 50,7%   1,0%
Tyringe V 1487 16,0% 30,8% 22,3% 30,9% 5,8% 48,4% 51,6%   1,1%
Tyringe Ö 1051 18,7% 28,5% 23,8% 28,9% 6,5% 50,3% 49,7%   1,3%
Vankiva 928 15,2% 34,4% 24,9% 25,5% 7,4% 51,9% 48,1%   0,3%
Verum 391 14,6% 26,3% 31,2% 27,9% 6,9% 53,5% 46,5%   1,5%
Vinslöv C 1097 15,7% 30,7% 21,9% 31,7% 7,2% 49,3% 50,7%   0,7%
Vinslöv N 1822 14,4% 35,0% 22,7% 27,9% 7,2% 48,3% 51,7%   0,8%
Vinslöv S 1399 14,7% 34,0% 29,7% 21,6% 6,9% 52,5% 47,5%   1,6%
Vittsjö tätort 1298 17,9% 25,8% 23,8% 32,5% 8,2% 49,0% 51,0%   1,2%
Vittsjö utom tätorten 630 13,5% 29,0% 27,5% 30,0% 5,9% 54,3% 45,7%   3,0%
Västra Torup 435 9,4% 27,8% 32,0% 30,8% 4,1% 57,7% 42,3%   1,6%
Hässleholm Norra-Östra-Södra-Västra 19314 15,7% 31,0% 25,3% 28,0% 7,2% 50,5% 49,5% 1,2%

http://www.val.se