Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Hässleholm Centrum-Nordöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ballingslöv 842 18,3% 27,7% 30,9% 23,2% 8,1% 51,9% 48,1%   1,2%
Bokeberg 1163 19,3% 19,9% 15,1% 45,7% 5,4% 44,5% 55,5%   1,2%
Djupadal 1420 25,6% 25,1% 19,0% 30,2% 7,1% 46,9% 53,1%   1,9%
Farstorp 565 16,3% 29,7% 31,2% 22,8% 5,7% 53,3% 46,7%   1,1%
Gäddastorp-Bokalyckan 1605 21,0% 27,0% 24,3% 27,7% 8,5% 49,0% 51,0%   0,6%
Hässleholm C 1484 33,4% 24,7% 16,0% 25,9% 8,3% 46,3% 53,7%   1,1%
Hästveda 1606 13,9% 29,1% 27,3% 29,6% 6,5% 49,9% 50,1%   1,2%
Ignaberga 342 16,1% 33,9% 30,1% 19,9% 7,6% 51,2% 48,8%   0,3%
Kristinehem-Ekedal 1089 15,3% 38,4% 22,0% 24,2% 7,8% 50,5% 49,5%   2,0%
Ljungdala 1388 13,5% 27,2% 34,3% 25,0% 6,3% 50,2% 49,8%   4,4%
Läreda 1004 20,1% 31,7% 24,1% 24,1% 8,4% 46,7% 53,3%   1,5%
Sjörröd 1682 19,9% 38,0% 21,0% 21,1% 7,1% 47,9% 52,1%   1,2%
Stattena 1505 21,9% 34,3% 23,3% 20,6% 10,5% 48,3% 51,7%   1,2%
Stoby 1239 16,5% 35,8% 22,0% 25,8% 6,8% 50,3% 49,7%   0,9%
T4-området 1207 25,9% 29,9% 21,0% 23,1% 6,7% 45,5% 54,5%   1,9%
Östervärn-Röinge 1071 12,0% 32,7% 19,8% 35,5% 7,4% 48,7% 51,3%   1,3%
Hässleholm Centrum-Nordöstra 19212 19,8% 30,2% 23,2% 26,8% 7,4% 48,5% 51,5% 1,5%

http://www.val.se