Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Trelleborgs Andra, Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Akka 798 12,5% 22,9% 22,7% 41,9% 6,6% 47,1% 52,9%   0,6%
Barnängen-Rådmansgatan 932 19,1% 27,7% 19,2% 34,0% 6,1% 46,8% 53,2%   0,8%
Beddingestrand-Källstorp-Jordberga 1604 11,0% 26,4% 33,2% 29,4% 5,2% 52,1% 47,9%   2,1%
Dalköpinge-Gislövs by 1148 13,1% 40,6% 29,7% 16,6% 7,7% 49,6% 50,4%   1,3%
Fagerängen-Östra stranden 1346 18,9% 31,4% 28,2% 21,5% 9,7% 48,3% 51,7%   6,8%
Gislövs läge-Gislövs Strandmark 1235 10,9% 35,5% 27,0% 26,6% 5,9% 49,6% 50,4%   2,6%
Gylle-Bösarp 462 13,9% 40,0% 25,5% 20,6% 6,5% 52,6% 47,4%   1,7%
Johan Kocksgatan-Möllaregatan 1482 27,0% 32,7% 19,7% 20,6% 9,6% 50,0% 50,0%   2,0%
Järnvägsgatan-Söderslättsgatan 1531 23,1% 30,2% 19,5% 27,2% 6,7% 46,0% 54,0%   2,1%
Klagstorp-Äspö 676 14,2% 35,8% 26,6% 23,4% 6,1% 51,8% 48,2%   1,9%
Pilevall-Kyrkoköpinge 974 18,5% 29,6% 32,0% 19,9% 9,8% 51,6% 48,4%   1,5%
Simremarken-Böste-Södra Åby 718 14,6% 34,3% 29,5% 21,6% 7,1% 52,1% 47,9%   1,7%
Smygehamn 1133 10,4% 32,1% 26,7% 30,8% 5,7% 48,6% 51,4%   2,2%
Österlid-Sockenvägen 1234 21,7% 30,1% 25,4% 22,9% 10,0% 49,5% 50,5%   1,1%
Trelleborgs Andra, Östra 15273 16,9% 31,7% 26,0% 25,4% 7,4% 49,5% 50,5% 2,2%

http://www.val.se