Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Trelleborgs Första, Västra-Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Alstad-Villie-Minnesberg 1082 15,9% 36,3% 28,2% 19,6% 6,9% 51,4% 48,6%   1,5%
Anderslöv 1765 13,9% 36,4% 24,0% 25,7% 7,3% 48,0% 52,0%   1,0%
Centrum-Söderslättsgymnasiet 1932 24,0% 24,4% 19,1% 32,6% 7,5% 46,3% 53,7%   1,5%
Granlunda-Knäckekärr 1398 14,6% 33,4% 20,6% 31,4% 6,9% 49,3% 50,7%   1,2%
Grönby-Önnarp 604 12,4% 38,6% 29,6% 19,4% 5,8% 52,0% 48,0%   1,8%
Hallabacken-Prästahejdan 1019 16,1% 31,0% 20,1% 32,8% 7,0% 49,1% 50,9%   1,2%
Högalid-Söderslättshallen 823 19,1% 28,4% 21,4% 31,1% 5,5% 49,6% 50,4%   0,9%
Kattebäck 1986 16,5% 24,4% 22,0% 37,2% 6,5% 46,2% 53,8%   0,9%
Liljeborg-Parken 1265 24,3% 28,5% 22,3% 24,8% 7,3% 47,5% 52,5%   1,3%
Skegrie-Stavstensudde-Fuglie 1600 12,4% 47,8% 23,9% 16,0% 5,4% 50,1% 49,9%   1,2%
Stavstensvägen-Bäckaskolan 894 15,1% 37,4% 29,4% 18,1% 7,2% 49,0% 51,0%   0,8%
Tommarp-Hammarlöv-Vemmerlöv 567 14,8% 45,7% 22,4% 17,1% 6,0% 51,1% 48,9%   2,1%
Vannhög-Västervång 1691 17,7% 40,2% 22,8% 19,2% 8,6% 48,6% 51,4%   1,0%
Trelleborgs Första, Västra-Norra 16626 17,0% 33,9% 23,0% 26,1% 6,9% 48,6% 51,4% 1,2%

http://www.val.se