Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Landskrona Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Albano 1357 25,1% 26,8% 22,9% 25,3% 8,3% 47,7% 52,3%   1,9%
Glumslöv 1807 11,3% 35,1% 26,3% 27,3% 5,3% 47,6% 52,4%   2,6%
Helgebröten 1077 12,9% 23,9% 23,3% 39,9% 5,8% 46,2% 53,8%   1,6%
Härslöv 1177 15,2% 36,3% 30,5% 18,0% 6,5% 51,9% 48,1%   2,0%
Karlslund 1227 22,2% 31,3% 27,4% 19,2% 8,0% 46,8% 53,2%   1,3%
Larvi 1307 21,3% 30,4% 23,2% 25,1% 8,3% 50,2% 49,8%   1,4%
Norrestad 1322 23,9% 35,1% 21,0% 20,0% 9,8% 46,1% 53,9%   2,8%
Sandvången 1026 21,9% 24,9% 22,2% 31,0% 4,9% 44,4% 55,6%   0,7%
Svaneholm 1437 10,2% 26,1% 26,6% 37,1% 6,3% 49,1% 50,9%   2,4%
Ven 317 10,1% 15,1% 38,2% 36,6% 2,2% 52,7% 47,3%   2,8%
Västervång 1007 7,9% 18,7% 21,6% 51,7% 3,0% 46,3% 53,7%   0,5%
Västra Fäladen 1943 12,7% 24,5% 28,7% 34,1% 5,7% 46,2% 53,8%   1,0%
Landskrona Norra 15004 16,4% 28,5% 25,4% 29,7% 6,5% 47,6% 52,4% 1,7%

http://www.val.se