Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Malmö Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Annelund 1122 31,8% 36,0% 17,1% 15,1% 3,7% 50,0% 50,0%   3,0%
Annestad 1277 35,1% 46,8% 10,8% 7,4% 5,1% 46,6% 53,4%   1,7%
Annetorp 1371 13,8% 30,6% 25,3% 30,3% 6,1% 48,6% 51,4%   10,7%
Annetorp/Kalkbrottet 1176 14,1% 22,7% 25,8% 37,4% 4,7% 44,6% 55,4%   1,9%
Bellevuegården V 1576 16,7% 19,3% 17,6% 46,4% 5,5% 41,0% 59,0%   1,5%
Bellevuegården Ö 1382 26,7% 33,0% 21,3% 19,0% 9,9% 47,8% 52,2%   4,4%
Bellevue/Nya Bellevue 1591 15,3% 36,3% 29,9% 18,5% 9,2% 50,4% 49,6%   5,5%
Borgmästaregården N 967 8,4% 14,7% 16,6% 60,3% 2,5% 43,0% 57,0%   0,9%
Borgmästaregården S 1137 12,7% 17,2% 18,8% 51,4% 2,7% 42,7% 57,3%   1,7%
Bunkeflo, Strandhem 773 13,7% 42,2% 23,4% 20,7% 6,1% 49,2% 50,8%   1,0%
Bunkeflo, Vintrie 528 11,4% 56,4% 18,0% 14,2% 6,1% 49,4% 50,6%   1,1%
Bunkeflostrand, Fjärilsg 1061 12,3% 31,7% 27,0% 29,1% 6,7% 48,4% 51,6%   1,2%
Bunkeflostrand N 1197 12,2% 36,4% 24,9% 26,5% 6,9% 49,0% 51,0%   2,5%
Bunkeflostrand, Ängslätt 1559 11,4% 51,2% 19,6% 17,9% 6,0% 48,0% 52,0%   2,6%
Dammfri V 1840 21,2% 30,9% 20,2% 27,7% 3,0% 40,8% 59,2%   1,8%
Dammfri, Ö 1401 23,1% 36,1% 16,2% 24,6% 3,6% 43,0% 57,0%   3,1%
Djupadal N 1246 12,8% 40,9% 25,9% 20,5% 8,6% 47,8% 52,2%   2,1%
Djupadal S 1029 14,6% 28,8% 25,1% 31,6% 8,9% 47,5% 52,5%   1,7%
Djupadal Ö/Rosenvång 1070 12,6% 38,6% 28,2% 20,6% 6,7% 49,0% 51,0%   1,6%
Flensburg/Allm sjukhuset 922 45,3% 29,0% 10,7% 15,0% 6,9% 48,3% 51,7%   3,7%
Fridhem 1398 9,2% 23,8% 31,5% 35,4% 4,6% 46,1% 53,9%   17,5%
Fågelbacken 1154 26,9% 38,2% 15,5% 19,3% 3,3% 45,3% 54,7%   4,2%
Gamla Limhamn N 1357 16,7% 31,2% 28,2% 23,8% 7,1% 45,2% 54,8%   1,5%
Gamla Limhamn O 1505 19,6% 34,7% 24,2% 21,5% 5,6% 47,1% 52,9%   1,8%
Gamla Limhamn V 1413 16,8% 34,1% 28,7% 20,3% 7,6% 47,8% 52,2%   3,0%
Gröndal 1574 12,1% 20,1% 16,1% 51,7% 5,0% 39,8% 60,2%   1,2%
Holma N 918 18,2% 24,2% 24,5% 33,1% 5,2% 45,9% 54,1%   3,7%
Holma S 1268 26,7% 39,7% 22,9% 10,6% 9,3% 48,0% 52,0%   5,0%
Hyllieby 976 12,0% 23,5% 26,1% 38,4% 8,2% 48,6% 51,4%   2,0%
Hästhagen 1373 21,1% 41,7% 20,5% 16,7% 3,0% 45,3% 54,7%   4,3%
Klagshamn/Tygelsjö 1247 12,2% 58,3% 18,0% 11,5% 6,5% 50,0% 50,0%   1,9%
Klagshamn/V Klagstorp 944 9,9% 53,3% 21,4% 15,5% 5,5% 50,5% 49,5%   1,2%
Kroksbäck N 1011 14,4% 23,4% 27,1% 35,0% 5,8% 46,9% 53,1%   7,6%
Kroksbäck S, Hyllievång 1397 29,5% 36,4% 23,3% 10,7% 12,9% 47,7% 52,3%   4,3%
Kroksbäck V 1046 11,5% 26,2% 27,3% 35,0% 6,1% 48,7% 51,3%   3,0%
Kronborg/Teatern 1667 16,9% 30,1% 22,6% 30,5% 3,2% 44,3% 55,7%   10,0%
Kronprinsen 950 13,3% 19,5% 19,9% 47,4% 2,1% 41,6% 58,4%   2,0%
Kulladal N 1051 20,5% 25,5% 24,2% 29,9% 5,5% 46,5% 53,5%   4,2%
Kulladal NO 1117 13,6% 21,0% 21,1% 44,2% 4,7% 44,9% 55,1%   1,1%
Kulladal SV 1484 15,5% 35,4% 27,3% 21,8% 9,6% 49,8% 50,2%   4,0%
Limhamns Hamn 1009 11,8% 27,5% 28,4% 32,3% 5,5% 46,6% 53,4%   2,4%
Lindeborg NO 1296 18,3% 23,8% 27,5% 30,3% 5,3% 47,0% 53,0%   2,6%
Lindeborg NV 1227 15,9% 25,9% 26,1% 32,1% 4,3% 46,2% 53,8%   2,3%
Lindeborg SV 1026 20,2% 29,6% 24,8% 25,4% 8,8% 43,1% 56,9%   1,2%
Lorensborg N 965 18,3% 21,2% 21,2% 39,2% 3,0% 44,9% 55,1%   1,6%
Lorensborg SO 1320 18,9% 23,9% 21,0% 36,1% 4,7% 43,2% 56,8%   1,7%
Lorensborg V 1083 30,9% 29,6% 18,7% 20,7% 7,5% 46,5% 53,5%   2,8%
Lönngården 1094 39,8% 32,2% 17,0% 11,1% 6,1% 55,4% 44,6%   3,5%
Mellanheden 1424 21,1% 27,5% 21,7% 29,8% 5,5% 41,1% 58,9%   2,5%
Möllevången, Bergsgatan 1167 38,9% 38,2% 14,3% 8,6% 6,4% 48,5% 51,5%   3,9%
Möllevången, Folkets Park 1249 34,9% 48,0% 11,0% 6,2% 4,9% 48,4% 51,6%   4,4%
Möllevången, N Möllevångstorget 1384 36,6% 46,0% 11,1% 6,4% 4,5% 50,9% 49,1%   4,7%
Möllevången, S Möllevångstorget 1449 33,9% 37,6% 17,5% 11,0% 6,6% 46,5% 53,5%   3,9%
Möllevången, Södervärnsplan 1155 28,0% 29,4% 19,4% 23,2% 6,2% 46,6% 53,4%   2,3%
Möllevången, V Nobelv 1403 39,6% 45,6% 9,8% 5,1% 4,6% 48,3% 51,7%   4,1%
N Sofielund, Nobeltorget 1369 35,0% 39,8% 15,9% 9,3% 4,2% 51,9% 48,1%   14,2%
N Sofielund, Nobelv 1295 40,1% 45,0% 10,3% 4,6% 5,6% 47,6% 52,4%   4,5%
N Sofielund/Sofielundsskolan 1294 26,4% 36,7% 19,5% 17,4% 7,3% 49,9% 50,1%   2,6%
Ribersborg, Limhamnsvägen 1125 12,0% 29,8% 24,1% 34,1% 2,8% 44,4% 55,6%   3,8%
Ribersborg, Nicoloviusg 1422 13,6% 26,4% 23,0% 37,0% 4,9% 45,3% 54,7%   3,3%
Ribersborg NO 1119 23,5% 40,1% 19,8% 16,5% 2,8% 44,6% 55,4%   3,4%
Ribersborg, Regementsg 1252 22,8% 37,5% 20,1% 19,5% 2,9% 43,1% 56,9%   3,8%
Ribersborg SO 1087 27,3% 42,6% 15,5% 14,6% 3,9% 44,1% 55,9%   3,5%
Ribersborgsskolan 1228 21,8% 38,4% 15,3% 24,4% 4,2% 43,6% 56,4%   2,2%
Rosenvång 1126 14,4% 42,5% 25,8% 17,3% 8,9% 48,1% 51,9%   1,8%
Rönneholm, Mariedalsv 995 29,9% 42,9% 13,0% 14,2% 3,3% 44,1% 55,9%   2,9%
Rönneholm NO 1342 26,7% 43,1% 17,9% 12,4% 6,1% 43,7% 56,3%   3,1%
Rönneholm NV 1227 26,3% 42,0% 14,3% 17,4% 3,5% 43,8% 56,2%   3,4%
Rönneholm SO 1331 28,6% 36,1% 15,6% 19,7% 4,9% 45,2% 54,8%   2,9%
Rönneholmsparken 1217 19,5% 28,9% 19,1% 32,5% 3,3% 40,3% 59,7%   2,6%
S Fågelbacken/Kronborg 1392 25,1% 38,0% 19,0% 18,0% 5,4% 43,8% 56,2%   3,3%
S Sofielund, Bryggeriet 1158 37,1% 35,2% 19,4% 8,2% 11,2% 50,2% 49,8%   7,7%
S Sofielund, Seved 1185 37,3% 36,5% 16,3% 9,9% 5,1% 52,6% 47,4%   4,6%
Sibbarp, Hammars Park 1041 13,1% 34,2% 26,2% 26,5% 5,0% 49,6% 50,4%   1,3%
Sibbarp N 1332 15,0% 25,4% 22,5% 37,1% 4,1% 43,9% 56,1%   1,7%
Sibbarp S 1095 10,6% 34,1% 28,9% 26,5% 5,8% 49,6% 50,4%   4,2%
Solbacken/Dammfri 920 14,2% 31,0% 24,5% 30,3% 6,4% 47,0% 53,0%   2,8%
Södertorp 1170 9,7% 13,4% 24,9% 52,1% 3,0% 44,2% 55,8%   1,7%
Södervärn 1222 42,3% 35,1% 13,5% 9,1% 5,4% 50,0% 50,0%   4,3%
Tygelsjöby 1353 11,9% 44,3% 22,7% 21,1% 6,0% 48,5% 51,5%   1,4%
V Sorgenfri, N Folkets Park 1264 28,1% 56,5% 10,0% 5,5% 2,9% 48,8% 51,2%   4,1%
V Sorgenfri, Nobelv 1365 41,0% 43,2% 10,4% 5,3% 3,3% 47,6% 52,4%   4,4%
Västervång/Fridhem 963 12,6% 33,5% 27,1% 26,8% 7,5% 45,5% 54,5%   4,2%
Ö Sorgenfri, Brantevik 1015 25,2% 31,4% 20,4% 23,0% 3,5% 47,0% 53,0%   1,4%
Ö Sorgenfri, N Amiralsg 1440 32,5% 37,8% 13,8% 16,0% 2,6% 47,4% 52,6%   4,0%
Ö Sorgenfri, N Spånehusv 1229 26,0% 32,1% 21,0% 21,0% 6,5% 47,9% 52,1%   4,1%
Ö Sorgenfri, Nobelv 1161 35,4% 37,6% 12,1% 14,9% 6,1% 47,8% 52,2%   3,4%
Malmö Västra 106060 22,0% 34,3% 20,4% 23,3% 5,5% 46,6% 53,4% 3,5%

http://www.val.se