Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Karlskrona C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aspö 396 8,8% 19,4% 36,6% 35,1% 3,0% 50,5% 49,5%   1,8%
Bergåsa m.fl. 983 21,6% 35,4% 25,4% 17,6% 10,8% 47,0% 53,0%   1,5%
Galgamarken 1094 39,4% 26,4% 16,4% 17,8% 12,2% 49,5% 50,5%   1,3%
Hogland m.fl. 1101 32,6% 27,4% 15,1% 24,9% 7,6% 48,5% 51,5%   1,6%
Hästö 1138 13,4% 30,8% 29,8% 26,0% 7,9% 48,6% 51,4%   0,8%
Långö-Gräsvik 1116 19,8% 23,1% 29,2% 27,9% 8,2% 49,6% 50,4%   1,2%
Möllebacken m.fl. 1369 29,7% 27,0% 21,6% 21,8% 7,7% 50,0% 50,0%   1,5%
Pantarholmen 1410 20,1% 20,8% 20,1% 38,9% 5,9% 46,2% 53,8%   1,3%
Rosenfeldt m.fl. 1505 24,5% 26,6% 20,1% 28,8% 6,7% 46,3% 53,7%   1,4%
Saltö-Björkholmen 1492 18,9% 29,4% 28,8% 22,9% 6,8% 50,7% 49,3%   1,3%
Trossö Ö 1176 27,5% 27,1% 20,2% 25,2% 6,0% 48,2% 51,8%   1,3%
Västerudd 1498 29,2% 23,3% 16,5% 31,0% 7,1% 46,7% 53,3%   1,1%
Wachtmeister m.fl. 1375 27,8% 26,2% 18,3% 27,7% 6,1% 45,6% 54,4%   1,8%
Karlskrona C 15653 24,9% 26,5% 22,1% 26,5% 7,5% 48,1% 51,9% 1,4%

http://www.val.se