Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Karlskrona V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Fridlevstad 1190 15,5% 35,4% 26,2% 22,9% 6,6% 53,0% 47,0%   0,7%
Hasslö 1311 11,3% 29,8% 27,7% 31,2% 5,2% 50,3% 49,7%   0,8%
Kungsmarken 915 22,3% 30,1% 24,8% 22,8% 10,3% 49,7% 50,3%   3,4%
Marieberg m.fl. 1179 24,3% 31,2% 21,8% 22,7% 9,1% 51,1% 48,9%   1,3%
Mariedal-Backabo 1339 11,6% 27,4% 25,1% 35,9% 4,6% 47,3% 52,7%   5,2%
Nättraby S 1315 10,6% 47,5% 21,5% 20,5% 5,6% 50,1% 49,9%   0,8%
Nättraby V 1069 15,1% 35,6% 24,8% 24,5% 6,8% 49,4% 50,6%   0,3%
Nättraby Ö 1171 13,4% 44,8% 23,7% 18,0% 6,7% 50,3% 49,7%   2,1%
Rödeby N 1545 12,2% 36,0% 20,4% 31,4% 4,4% 48,7% 51,3%   1,0%
Rödeby S 1350 14,0% 40,7% 21,4% 23,9% 6,9% 49,3% 50,7%   0,8%
Sillhövda 803 13,3% 28,5% 26,5% 31,6% 5,9% 50,3% 49,7%   1,0%
Strömsberg 833 15,0% 33,1% 28,5% 23,4% 6,4% 53,3% 46,7%   0,6%
Tving 1421 13,2% 28,4% 28,6% 29,7% 5,8% 53,6% 46,4%   0,9%
Karlskrona V 15441 14,5% 34,8% 24,5% 26,3% 6,3% 50,4% 49,6% 1,5%

http://www.val.se