Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Karlskrona Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Jämjö N 1502 16,6% 31,3% 26,8% 25,3% 6,4% 50,3% 49,7%   0,6%
Jämjö S 1246 14,8% 32,1% 24,1% 29,1% 6,3% 48,6% 51,4%   1,1%
Kristianopel 1156 14,8% 30,0% 26,5% 28,7% 6,8% 51,6% 48,4%   1,6%
Kronotorp m.fl. 1086 18,0% 32,5% 23,3% 26,2% 8,3% 47,4% 52,6%   1,0%
Kättilsmåla 876 14,7% 33,6% 26,9% 24,8% 6,4% 53,3% 46,7%   0,2%
Lyckeby V 1190 12,1% 26,6% 19,8% 41,5% 5,7% 44,4% 55,6%   0,2%
Lyckeby Ö 1705 14,7% 38,2% 24,8% 22,3% 6,7% 51,6% 48,4%   1,6%
Ramdala 1666 14,1% 31,2% 27,7% 27,0% 6,1% 52,2% 47,8%   0,4%
Spandelstorp m.fl. 1554 15,9% 37,2% 28,9% 18,0% 7,5% 49,4% 50,6%   1,0%
Sturkö 1341 11,8% 26,7% 28,4% 33,1% 6,2% 50,6% 49,4%   0,4%
Torhamn 1255 14,3% 28,4% 31,1% 26,1% 7,6% 53,1% 46,9%   0,7%
Torskors-Hässlegården 1480 12,8% 45,0% 30,6% 11,6% 5,5% 50,8% 49,2%   1,0%
Verkö m.fl. 1027 13,1% 44,0% 24,3% 18,5% 7,4% 50,7% 49,3%   1,8%
Karlskrona Ö 17084 14,4% 33,7% 26,6% 25,2% 6,7% 50,4% 49,6% 0,9%

http://www.val.se