Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Visby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Visby Bingeby 1529 19,9% 32,1% 22,2% 25,8% 7,2% 45,7% 54,3%   0,7%
Visby Djuplunda/Södervärn 1411 16,6% 34,4% 27,1% 21,9% 7,9% 49,0% 51,0%   1,1%
Visby Furulund 1245 22,2% 32,4% 22,8% 22,7% 8,0% 46,3% 53,7%   1,0%
Visby Innerstaden 1431 18,6% 31,4% 27,4% 22,6% 7,1% 47,8% 52,2%   1,7%
Visby Länna 1621 20,8% 29,5% 23,5% 26,2% 8,3% 45,0% 55,0%   1,0%
Visby Norr 1620 15,8% 28,0% 27,2% 29,0% 5,9% 46,5% 53,5%   0,5%
Visby Pilhagen/Gråbo 1196 14,4% 24,2% 29,5% 31,9% 5,8% 44,9% 55,1%   1,1%
Visby Söder/Östra Vi 1702 28,5% 23,1% 18,7% 29,7% 10,2% 46,7% 53,3%   2,9%
Visby Terra Nova 1223 20,7% 44,0% 26,0% 9,3% 9,4% 48,8% 51,2%   1,2%
Visby Visborgsst/Halsjärnet 1341 20,7% 24,8% 25,0% 29,6% 7,8% 45,3% 54,7%   0,8%
Visby Yttre Furulund 1084 25,5% 32,5% 24,2% 17,9% 8,5% 44,4% 55,6%   0,8%
Visby Öster 1544 21,2% 27,7% 25,8% 25,3% 7,4% 47,3% 52,7%   1,0%
Visby Östra Vi/Skarphäll 1679 16,7% 30,0% 28,1% 25,3% 8,5% 47,6% 52,4%   0,9%
Visby 18626 20,1% 30,1% 25,1% 24,8% 7,9% 46,6% 53,4% 1,1%

http://www.val.se