Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Kalmar Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Falkenberg 1392 29,2% 21,6% 20,3% 29,0% 8,5% 44,9% 55,1%   1,4%
Gamla stan 1284 24,9% 27,6% 21,5% 25,9% 9,2% 44,1% 55,9%   1,8%
Hagby Vassmolösa S 1413 15,1% 29,5% 30,4% 24,9% 7,0% 51,9% 48,1%   1,0%
Halltorp-Voxtorp 787 14,9% 31,8% 28,1% 25,3% 6,5% 50,2% 49,8%   1,0%
Kalmarsundsparken-Stensö 1102 20,2% 30,4% 24,7% 24,7% 7,3% 48,2% 51,8%   1,7%
Kvarnholmen 1546 31,2% 26,0% 21,4% 21,3% 6,9% 49,9% 50,1%   5,2%
Ljungbyholm-Vassmolösa N 1639 14,5% 40,4% 21,1% 24,0% 7,5% 50,2% 49,8%   1,3%
Malmen S 973 47,1% 20,5% 18,3% 14,2% 12,5% 49,6% 50,4%   1,3%
Malmen V 1532 45,4% 27,2% 17,2% 10,2% 13,4% 47,8% 52,2%   1,3%
Malmen Ö-Norrgårdsgärdet Ö 1672 34,1% 24,4% 21,1% 20,5% 9,3% 45,9% 54,1%   1,6%
Påryd 754 13,3% 28,5% 27,1% 31,2% 7,4% 51,9% 48,1%   0,9%
Rinkabyholm S-Hossmo 1268 12,1% 40,7% 27,5% 19,7% 5,4% 48,8% 51,2%   1,6%
Sandås-Stensberg 1646 32,2% 27,9% 19,9% 19,9% 8,4% 47,0% 53,0%   1,5%
Smedby S-Rinkabyholm N-Boholmarna 1246 13,2% 39,2% 24,5% 23,1% 6,1% 49,0% 51,0%   1,1%
Smedby V 896 21,2% 36,9% 27,1% 14,7% 9,6% 48,7% 51,3%   0,8%
Smedby Ö 1224 16,7% 36,1% 25,8% 21,3% 8,7% 49,2% 50,8%   1,4%
Tegelviken-Johannesborg 1285 24,8% 33,9% 22,1% 19,1% 8,3% 50,6% 49,4%   0,8%
Trekanten 1568 16,2% 39,5% 25,0% 19,3% 5,0% 50,6% 49,4%   1,1%
Tvärskog 853 16,5% 32,6% 30,0% 20,9% 7,7% 52,3% 47,7%   0,6%
Ängö-Varvsholmen 1103 22,2% 23,7% 31,4% 22,8% 6,0% 49,3% 50,7%   2,7%
Kalmar Södra 25183 23,9% 30,9% 23,7% 21,4% 8,0% 48,8% 51,2% 1,6%

http://www.val.se