Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Växjö Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergunda 1114 18,9% 35,6% 23,8% 21,6% 7,9% 51,4% 48,6%   1,1%
Bäckaslöv 1258 21,4% 29,8% 23,5% 25,3% 7,2% 47,5% 52,5%   1,9%
Centrum 1749 29,8% 23,4% 20,0% 26,8% 6,4% 48,9% 51,1%   1,8%
Fagrabäck 1890 25,6% 27,7% 21,2% 25,5% 7,5% 47,5% 52,5%   1,1%
Furuby 541 16,5% 35,1% 29,8% 18,7% 8,1% 53,4% 46,6%   0,9%
Furutå 1713 20,9% 30,5% 18,8% 29,8% 7,2% 50,0% 50,0%   1,5%
Gemla 1283 14,7% 37,2% 26,5% 21,7% 5,7% 50,0% 50,0%   1,3%
Högstorp 1937 13,5% 44,2% 17,8% 24,5% 8,1% 48,6% 51,4%   4,0%
Ingelstad 1931 14,8% 31,3% 29,6% 24,3% 6,6% 49,8% 50,2%   1,2%
Kvarnhagen 960 31,0% 32,0% 17,7% 19,3% 9,2% 49,3% 50,7%   1,8%
Lasarettet 865 21,4% 31,3% 24,3% 23,0% 5,5% 47,2% 52,8%   2,1%
Norr 1033 14,0% 28,9% 28,9% 28,1% 7,1% 45,4% 54,6%   0,7%
Norrelid 1873 25,0% 31,9% 18,6% 24,5% 6,1% 44,3% 55,7%   1,1%
Nöbbele 525 16,4% 29,1% 29,1% 25,3% 5,3% 51,2% 48,8%    
Söder 1064 18,4% 40,9% 28,9% 11,7% 7,7% 50,3% 49,7%   0,9%
Teleborg C 1697 61,2% 16,6% 11,0% 11,3% 15,9% 45,7% 54,3%   2,4%
Teleborg S 1333 14,6% 33,0% 34,4% 18,1% 8,1% 50,6% 49,4%   2,0%
Teleborg V 1200 19,7% 28,8% 26,8% 24,8% 7,5% 47,5% 52,5%   1,2%
Teleborg Ö 1410 20,4% 34,5% 30,5% 14,7% 6,8% 48,7% 51,3%   1,3%
Tävelsås-Jät 913 15,2% 30,6% 32,7% 21,5% 5,9% 52,6% 47,4%   1,3%
Universitetet 1507 86,4% 6,6% 4,7% 2,3% 25,1% 48,5% 51,5%   0,8%
Vederslöv-Kalvsvik 1183 16,8% 31,3% 29,1% 22,8% 7,5% 51,1% 48,9%   1,0%
Åryd 1127 14,8% 39,0% 27,3% 18,9% 6,2% 52,2% 47,8%   0,5%
Öster 1386 28,0% 28,2% 18,7% 25,1% 4,6% 48,4% 51,6%   1,0%
Växjö Södra 31492 25,4% 30,3% 22,9% 21,4% 8,3% 48,8% 51,2% 1,5%

http://www.val.se