Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Värnamo övriga orter

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bredaryd 1 1149 17,5% 32,5% 25,1% 25,0% 8,6% 48,7% 51,3%   1,1%
Bredaryd 2 723 15,4% 32,4% 29,6% 22,7% 7,7% 51,5% 48,5%   1,0%
Forsheda-Torskinge 1444 15,4% 35,9% 24,9% 23,8% 7,5% 52,2% 47,8%   1,5%
Fryele-Nydala 500 16,6% 23,8% 33,6% 26,0% 7,6% 51,6% 48,4%   1,8%
Gällaryd 393 14,5% 31,3% 33,1% 21,1% 6,9% 52,2% 47,8%   0,8%
Hånger-Dannäs 696 18,1% 28,0% 31,5% 22,4% 9,6% 53,6% 46,4%   1,0%
Kärda 628 16,4% 31,4% 31,7% 20,5% 8,8% 50,6% 49,4%   1,4%
Rydaholms N 658 15,0% 24,5% 30,9% 29,6% 6,5% 51,1% 48,9%   0,6%
Rydaholms S 1461 16,3% 27,9% 23,8% 32,0% 7,0% 48,9% 51,1%   1,2%
Tånnö 334 13,8% 29,0% 29,9% 27,2% 7,5% 50,0% 50,0%   0,9%
Voxtorp 1394 16,2% 31,6% 27,2% 25,0% 6,7% 50,3% 49,7%   0,4%
Värnamo övriga orter 9380 16,1% 30,6% 27,8% 25,5% 7,6% 50,7% 49,3% 1,1%

http://www.val.se