Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Värnamo centralort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Värnamo 1 1159 19,3% 38,2% 22,0% 20,4% 8,2% 50,6% 49,4%   0,3%
Värnamo 2 1212 18,7% 37,1% 19,2% 24,9% 7,8% 47,9% 52,1%   2,5%
Värnamo 3 1477 25,2% 33,2% 20,3% 21,3% 8,3% 49,2% 50,8%   0,9%
Värnamo 4 1400 19,5% 23,4% 21,4% 35,7% 5,4% 48,1% 51,9%   1,7%
Värnamo 5 1277 19,3% 35,3% 21,4% 24,0% 8,0% 49,1% 50,9%   1,6%
Värnamo 6 1459 19,6% 27,8% 23,4% 29,2% 7,1% 47,1% 52,9%   1,2%
Värnamo 7 1471 20,1% 28,2% 19,5% 32,2% 6,5% 45,3% 54,7%   0,7%
Värnamo 8 983 20,3% 34,6% 23,8% 21,3% 7,1% 49,7% 50,3%   4,8%
Värnamo 9 1278 11,2% 36,0% 28,4% 24,4% 6,3% 49,2% 50,8%   0,7%
Värnamo 10 1504 18,2% 35,0% 25,5% 21,3% 8,4% 49,5% 50,5%   0,7%
Värnamo 11 1605 12,5% 41,1% 25,2% 21,2% 6,6% 47,9% 52,1%   1,0%
Värnamo 12 792 17,4% 31,4% 23,7% 27,4% 6,3% 45,6% 54,4%   1,6%
Värnamo centralort 15617 18,4% 33,4% 22,8% 25,3% 7,2% 48,3% 51,7% 1,4%

http://www.val.se