Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nässjö landsbygd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Anneberg 1146 14,9% 31,8% 28,5% 24,7% 7,4% 50,5% 49,5%   0,9%
Barkeryd 1100 17,5% 32,4% 20,9% 29,2% 7,4% 49,5% 50,5%   0,5%
Bodafors 821 11,9% 30,6% 25,1% 32,4% 6,2% 50,7% 49,3%   0,7%
Flisby 926 14,9% 34,0% 30,6% 20,5% 6,0% 51,7% 48,3%   0,4%
Forserum 1206 17,6% 33,7% 25,1% 23,6% 9,1% 51,3% 48,7%   0,7%
Grimstorp 1004 14,5% 33,5% 30,7% 21,3% 7,6% 53,8% 46,2%   1,7%
Malmbäck 1614 14,6% 30,5% 26,5% 28,4% 6,8% 49,9% 50,1%   0,9%
Norra Sandsjö 1307 13,4% 28,9% 28,2% 29,5% 7,4% 50,7% 49,3%   0,8%
Nässjö landsbygd 9124 15,0% 31,8% 26,9% 26,3% 7,3% 50,9% 49,1% 0,8%

http://www.val.se