Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nässjö tätort

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Nässjö 1 1607 17,7% 15,9% 18,4% 48,0% 5,8% 43,6% 56,4%   2,7%
Nässjö 2 1268 18,9% 33,2% 22,5% 25,4% 7,8% 48,7% 51,3%   0,7%
Nässjö 3 1355 13,9% 28,5% 25,5% 32,0% 5,6% 49,1% 50,9%   0,2%
Nässjö 4 1667 20,5% 28,9% 28,4% 22,1% 8,3% 47,8% 52,2%   0,5%
Nässjö 5 1661 16,9% 29,5% 28,7% 24,9% 8,2% 49,3% 50,7%   0,4%
Nässjö 6 1302 22,0% 30,1% 22,4% 25,6% 9,1% 46,8% 53,2%   1,1%
Nässjö 7 1430 22,4% 33,4% 22,2% 22,0% 8,5% 51,6% 48,4%   1,5%
Nässjö 8 1529 15,6% 37,6% 24,9% 21,8% 6,1% 51,1% 48,9%   0,9%
Nässjö 9 1404 20,8% 25,4% 24,6% 29,2% 7,4% 49,9% 50,1%   0,6%
Nässjö tätort 13223 18,7% 29,0% 24,3% 28,0% 7,4% 48,6% 51,4% 1,0%

http://www.val.se