Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Jönköpings kommun Valkrets Öst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gränna N 1515 15,6% 27,2% 27,1% 30,1% 7,3% 47,3% 52,7%   1,7%
Gränna S 1589 14,4% 28,1% 29,6% 27,9% 7,4% 48,8% 51,2%   1,7%
Hakarp 1 908 16,3% 37,1% 23,9% 22,7% 9,6% 51,4% 48,6%   1,1%
Hakarp 2 1515 16,5% 43,3% 20,8% 19,4% 8,1% 49,4% 50,6%   1,3%
Hakarp 3 1012 15,9% 43,2% 21,6% 19,3% 7,0% 51,6% 48,4%   1,2%
Huskvarna 1 1375 15,3% 30,4% 25,7% 28,6% 5,8% 48,8% 51,2%   3,4%
Huskvarna 2 1090 16,9% 30,6% 31,3% 21,3% 7,6% 49,7% 50,3%   1,9%
Huskvarna 3 1339 24,0% 28,5% 20,6% 26,9% 7,2% 46,0% 54,0%   1,4%
Huskvarna 4 1558 16,2% 19,1% 17,1% 47,6% 5,5% 43,1% 56,9%   0,6%
Huskvarna 5 1224 19,6% 28,2% 21,9% 30,3% 7,4% 47,5% 52,5%   1,4%
Huskvarna 6 1486 23,7% 36,8% 20,6% 18,9% 9,9% 44,8% 55,2%   2,4%
Huskvarna 7 1367 20,3% 38,6% 22,3% 18,8% 9,5% 50,0% 50,0%   1,2%
Huskvarna 8 1338 22,9% 33,4% 24,8% 18,9% 9,3% 50,1% 49,9%   0,6%
Huskvarna 9 1045 22,3% 34,3% 23,4% 20,0% 10,4% 48,2% 51,8%   1,5%
Huskvarna 10 1085 16,5% 29,1% 24,6% 29,8% 6,7% 49,9% 50,1%   2,0%
Kaxholmen 1133 13,4% 35,7% 25,9% 25,0% 8,1% 48,6% 51,4%   1,3%
Kristina 8 1082 28,3% 28,6% 20,4% 22,7% 8,5% 46,4% 53,6%   1,1%
Kristina 9 1055 19,8% 30,1% 20,9% 29,1% 7,6% 44,8% 55,2%   1,3%
Kristina 10 1106 34,7% 32,5% 17,0% 15,7% 7,0% 54,9% 45,1%   3,2%
Kristina 11 1178 17,3% 28,4% 25,1% 29,2% 7,0% 49,8% 50,2%   0,9%
Kristina 12 1178 27,3% 26,6% 20,3% 25,8% 7,0% 50,8% 49,2%   1,7%
Lekeryd-Järsnäs 1697 17,1% 37,1% 24,8% 20,9% 8,2% 51,9% 48,1%   0,5%
Skärstad-Svarttorp 1760 15,2% 38,2% 25,0% 21,6% 6,7% 50,9% 49,1%   0,6%
Visingsö 605 12,9% 21,3% 30,1% 35,7% 7,4% 50,2% 49,8%   2,0%
Ölmstad 1047 18,4% 35,3% 25,6% 20,6% 8,9% 50,9% 49,1%   0,4%
Jönköpings kommun Valkrets Öst 31287 19,1% 32,3% 23,5% 25,1% 7,8% 48,9% 51,1% 1,4%

http://www.val.se