Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Jönköpings kommun Valkrets Syd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Barnarp 1 1390 21,1% 37,6% 27,7% 13,7% 9,0% 50,6% 49,4%   1,4%
Barnarp 2 951 18,4% 37,3% 25,2% 19,0% 8,5% 52,9% 47,1%   0,8%
Hovslätt N 1540 14,2% 33,4% 26,8% 25,6% 7,8% 47,9% 52,1%   1,0%
Hovslätt S 1701 19,6% 37,6% 22,8% 20,1% 8,9% 50,6% 49,4%   0,8%
Kristina 1 1651 18,6% 26,8% 27,6% 27,0% 5,0% 46,9% 53,1%   3,3%
Kristina 2 1385 30,3% 29,0% 20,6% 20,2% 7,7% 47,5% 52,5%   1,8%
Kristina 3 1158 21,5% 28,7% 19,9% 30,0% 6,7% 48,9% 51,1%   1,2%
Kristina 4 1374 14,3% 31,1% 22,3% 32,2% 7,5% 45,7% 54,3%   1,5%
Kristina 5 1163 17,0% 25,3% 21,7% 36,0% 4,6% 46,6% 53,4%   0,8%
Kristina 6 1541 41,5% 26,4% 18,7% 13,4% 9,4% 50,2% 49,8%   2,3%
Kristina 7 1334 35,4% 29,8% 17,2% 17,6% 6,6% 47,4% 52,6%   1,8%
Kristina 13 1331 28,7% 32,2% 19,2% 19,8% 7,2% 44,0% 56,0%   1,9%
Ljungarum 1 826 29,7% 28,9% 20,6% 20,8% 8,7% 50,6% 49,4%   1,2%
Ljungarum 6 781 17,8% 35,3% 25,7% 21,1% 10,1% 48,5% 51,5%   0,8%
Ljungarum 7 968 15,8% 26,1% 34,2% 23,9% 6,4% 49,8% 50,2%   4,1%
Månsarp 1086 18,6% 34,9% 23,3% 23,2% 8,7% 51,7% 48,3%   1,2%
Norrahammar N 1671 19,9% 38,8% 18,7% 22,6% 8,1% 50,8% 49,2%   1,3%
Norrahammar S 1580 17,5% 40,2% 22,3% 20,1% 7,7% 51,8% 48,2%   1,1%
Rogberga N-Öggestorp 1782 18,8% 35,1% 24,0% 22,1% 7,4% 49,3% 50,7%   1,0%
Rogberga S-Ödestugu 1794 17,2% 41,1% 22,7% 19,0% 8,2% 49,9% 50,1%   1,0%
Råslätt N 1753 23,6% 31,7% 18,7% 26,1% 7,8% 46,4% 53,6%   3,1%
Råslätt S 1732 31,7% 30,0% 19,4% 18,9% 12,9% 49,0% 51,0%   3,4%
Taberg N 1192 16,8% 39,6% 23,7% 19,9% 8,5% 50,3% 49,7%   1,2%
Taberg S 1154 17,7% 41,9% 18,3% 22,2% 7,5% 50,0% 50,0%   1,0%
Jönköpings kommun Valkrets Syd 32838 22,0% 33,5% 22,4% 22,1% 8,0% 49,0% 51,0% 1,7%

http://www.val.se