Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Motala östra valkrets

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ask-Ekebyborna-Lönsås 811 15,7% 38,8% 29,2% 16,3% 7,3% 52,9% 47,1%   1,5%
Bergsätter 1790 15,1% 35,2% 28,4% 21,3% 6,3% 50,6% 49,4%   0,6%
Borenshult 2039 17,4% 37,5% 25,9% 19,3% 7,6% 50,8% 49,2%   0,6%
Brunneby 1 1459 13,0% 28,0% 26,2% 32,8% 6,0% 48,0% 52,0%   0,3%
Brunneby 2 1031 16,1% 35,8% 27,2% 21,0% 7,5% 52,0% 48,0%   1,0%
Charlottenborg 1691 20,4% 32,5% 23,3% 23,8% 8,2% 48,5% 51,5%   1,2%
Fornåsa-Älvestad 773 14,0% 39,3% 26,1% 20,6% 6,6% 52,0% 48,0%   0,3%
Holm 1746 13,7% 33,6% 23,7% 29,0% 6,1% 51,4% 48,6%   0,6%
Klockrike 519 16,4% 42,2% 21,2% 20,2% 7,5% 52,0% 48,0%   1,5%
Kristberg 593 15,2% 27,8% 35,4% 21,6% 7,1% 51,1% 48,9%   1,0%
Söder 1738 15,0% 35,4% 28,8% 20,8% 6,8% 50,1% 49,9%   0,8%
Tjällmo 869 12,5% 29,9% 28,3% 29,2% 6,3% 51,6% 48,4%   0,8%
Varv/Styra-V Stenby-Fivelst 1083 16,8% 34,5% 31,9% 16,8% 6,2% 52,2% 47,8%   1,1%
Motala östra valkrets 16142 15,7% 34,5% 27,0% 22,9% 6,9% 50,7% 49,3% 0,8%

http://www.val.se