Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Linköping Nordost

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bankekind 757 16,2% 39,9% 22,7% 21,1% 7,4% 51,8% 48,2%   0,9%
Johannelund 1 (Vimanshäll) 1261 21,3% 31,5% 26,2% 20,9% 7,8% 51,5% 48,5%   3,9%
Johannelund 2 (Johannelund NV) 1049 34,2% 27,4% 15,5% 22,9% 9,2% 51,4% 48,6%   3,0%
Johannelund 3 (Johannelund NO) 1173 15,9% 19,3% 20,0% 44,8% 4,6% 47,7% 52,3%   1,2%
Johannelund 4 (Ånestad) 1151 9,9% 35,7% 25,8% 28,6% 6,6% 50,0% 50,0%   1,0%
Johannelund 5 (Johannelund SV) 982 22,8% 28,8% 22,5% 25,9% 6,4% 51,9% 48,1%   1,3%
Johannelund 6 (Johannelund SO) 1379 23,0% 33,2% 22,8% 21,0% 9,9% 49,8% 50,2%   1,4%
Landeryd 1 (Hackefors mfl) 1401 10,1% 40,3% 24,2% 25,3% 5,4% 50,8% 49,2%   2,6%
Landeryd 2 (Ekholmen NO mfl) 1384 14,4% 28,0% 21,6% 36,0% 6,7% 46,2% 53,8%   1,2%
Landeryd 3 (Kvinneby mfl) 1302 9,6% 23,5% 22,1% 44,8% 6,6% 47,5% 52,5%   1,3%
Landeryd 4 (Ekholmen NV) 1506 9,6% 27,3% 24,5% 38,6% 3,6% 47,5% 52,5%   1,4%
Landeryd 5 (Ekholmen SO) 1326 13,2% 28,0% 22,0% 36,8% 5,7% 46,1% 53,9%   0,6%
Landeryd 6 (Hjulsbro Mellersta) 1201 12,4% 35,1% 26,2% 26,3% 7,6% 49,8% 50,2%   1,1%
Landeryd 7 (Ekholmen SV) 1346 13,6% 33,7% 27,2% 25,6% 7,7% 49,9% 50,1%   1,1%
Landeryd 8 (Ullstämma) 1038 20,0% 40,2% 23,6% 16,2% 10,5% 48,9% 51,1%   1,0%
Landeryd 9 (Möjetorp-Holmen) 614 15,5% 47,6% 18,2% 18,7% 8,6% 48,0% 52,0%   0,8%
Lillkyrka-Gistad 515 15,0% 34,6% 29,7% 20,8% 7,4% 51,1% 48,9%   1,0%
Rystad 2 (Tallboda V) 1052 16,3% 42,7% 21,5% 19,5% 8,6% 49,9% 50,1%   1,0%
Rystad 3 (Tallboda Ö) 1312 18,2% 47,9% 21,2% 12,7% 6,6% 49,4% 50,6%   1,3%
Rystad 4 (Ekängen) 1170 10,2% 69,0% 14,1% 6,8% 5,3% 51,2% 48,8%   1,2%
S:t Lars 1 (Innerstaden NO) 1404 35,5% 28,4% 21,7% 14,4% 7,6% 49,4% 50,6%   2,8%
S:t Lars 2 (Innerstaden Ö) 1510 29,4% 23,2% 19,9% 27,5% 5,0% 46,7% 53,3%   2,5%
S:t Lars 3 (Hejdegården) 1470 38,0% 30,4% 18,3% 13,3% 7,9% 50,1% 49,9%   2,8%
S:t Lars 4 (Kungsberget V mfl) 1402 34,2% 26,2% 17,1% 22,5% 6,1% 51,0% 49,0%   2,0%
S:t Lars 5 (Kungsberget-Tannefors N) 1420 34,4% 30,8% 19,3% 15,5% 8,5% 51,2% 48,8%   2,2%
S:t Lars 6 (Råberga-Tannefors S) 1467 23,0% 31,9% 21,6% 23,4% 7,0% 49,8% 50,2%   5,2%
S:t Lars 7 (Innerstaden SO) 1426 27,8% 21,3% 22,2% 28,7% 6,5% 46,6% 53,4%   1,5%
Törnevalla-Ö Skrukeby 1514 14,2% 43,3% 21,0% 21,5% 6,7% 50,1% 49,9%   0,9%
Vist 1 (Vist-Sturefors S) 1272 13,8% 42,3% 25,6% 18,3% 7,5% 50,1% 49,9%   0,9%
Vist 2 (Sturefors N) 776 10,7% 37,0% 27,6% 24,7% 7,5% 47,4% 52,6%   0,3%
Vårdsberg 1387 13,0% 42,5% 26,0% 18,4% 7,2% 49,7% 50,3%   1,2%
Örtomta-Askeby 1035 16,2% 40,2% 25,6% 18,0% 8,0% 50,5% 49,5%   1,4%
Östra Harg-Rystad 1 Östra Harg-Rysta 698 13,8% 42,7% 28,5% 15,0% 8,5% 52,9% 47,1%   1,3%
Linköping Nordost 39700 19,5% 34,3% 22,4% 23,8% 7,0% 49,5% 50,5% 1,7%

http://www.val.se