Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Linköping Sydväst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 1 (Ramshäll) 1376 25,6% 25,7% 23,2% 25,6% 9,3% 46,6% 53,4%   3,6%
Berga 2 (Berga NO) 849 27,3% 27,3% 16,1% 29,2% 8,0% 48,4% 51,6%   2,2%
Berga 3 (Berga NV) 965 31,3% 28,2% 17,9% 22,6% 8,0% 51,6% 48,4%   3,3%
Berga 4 (Berga SO) 1163 12,7% 31,2% 20,6% 35,4% 6,2% 47,9% 52,1%   2,1%
Berga 5 (Vidingsjö N) 1040 8,8% 30,8% 20,9% 39,5% 6,5% 49,9% 50,1%   1,1%
Berga 6 (Berga SV) 1034 19,7% 28,0% 21,5% 30,8% 6,3% 46,5% 53,5%   1,4%
Berga 7 (Vidingsjö S) 1186 8,8% 23,9% 32,5% 34,8% 4,6% 44,9% 55,1%   0,9%
Berga 8 (Haninge mfl) 1124 21,4% 42,3% 23,8% 12,5% 9,5% 48,5% 51,5%   0,6%
Berga 9 (Garnisonen) 1017 20,2% 37,4% 25,1% 17,4% 7,5% 48,3% 51,7%   0,3%
Domkyrko 2 (Hunneberg) 1333 39,9% 29,6% 16,2% 14,3% 6,2% 47,6% 52,4%   2,1%
Domkyrko 6 (Kanberget mfl) 1378 29,0% 24,8% 25,5% 20,6% 5,7% 49,1% 50,9%   2,2%
Domkyrko 7 (Innerstaden S) 1592 23,4% 21,1% 18,8% 36,6% 5,3% 47,6% 52,4%   1,6%
Domkyrko 8 (Ekkällan-Stolplyckan) 1328 33,0% 28,2% 13,0% 25,8% 9,0% 46,2% 53,8%   1,8%
Domkyrko 14 (Valla) 1515 44,4% 24,2% 14,7% 16,7% 13,2% 51,7% 48,3%   1,6%
Domkyrko 15 (T1 N) 1536 49,7% 27,4% 10,9% 12,0% 9,0% 52,5% 47,5%   2,5%
Domkyrko 16 (T1 S) 1372 48,0% 30,7% 13,4% 7,9% 13,6% 52,7% 47,3%   1,5%
Domkyrko 17 (Innerstaden N) 1293 32,9% 24,6% 21,3% 21,2% 7,3% 49,6% 50,4%   2,4%
Nykil-Gammalkil 1501 16,2% 37,0% 28,2% 18,6% 8,1% 52,2% 47,8%   1,2%
Rappestad (Rappestad-Vikingstad N) 1159 13,5% 35,8% 27,3% 23,4% 7,2% 51,3% 48,7%   0,9%
Sjögestad 547 14,8% 39,1% 29,3% 16,8% 8,0% 53,7% 46,3%   1,3%
Skeda 952 14,4% 44,5% 22,5% 18,6% 7,4% 50,8% 49,2%   0,8%
Slaka 1 (Lambohov C) 1473 28,3% 38,4% 20,0% 13,3% 9,4% 53,4% 46,6%   2,9%
Slaka 2 (Lambohov Ö) 1483 20,5% 50,7% 20,6% 8,2% 8,0% 49,5% 50,5%   1,6%
Slaka 3 (Slaka-Lilla Mjärdevi) 1553 23,8% 42,2% 21,3% 12,7% 9,6% 54,1% 45,9%   1,4%
Slaka 4 (Lambohov S) 1493 22,6% 39,9% 26,3% 11,3% 9,8% 49,8% 50,2%   2,1%
Ulrika 304 8,6% 30,6% 29,6% 31,2% 2,6% 56,6% 43,4%    
Vikingstad (Vikingstad S) 1198 14,7% 37,8% 25,0% 22,5% 6,8% 49,4% 50,6%   1,0%
Vårdnäs 1705 15,6% 33,7% 30,6% 20,1% 8,5% 50,9% 49,1%   2,0%
Västerlösa-Björkeberg 682 14,5% 44,0% 25,4% 16,1% 5,1% 52,2% 47,8%   0,6%
Linköping Sydväst 35151 24,9% 32,8% 21,7% 20,6% 8,1% 50,0% 50,0% 1,7%

http://www.val.se