Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Eskilstuna Sydöstra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Barva-Jäder 1080 15,3% 33,6% 29,3% 21,9% 5,8% 51,9% 48,1%   0,9%
Fröslunda-Björkhultsvägen 920 20,1% 30,2% 26,1% 23,6% 6,7% 48,4% 51,6%   1,2%
Fröslunda-Tallåsparken 1168 24,6% 24,1% 20,8% 30,5% 8,4% 46,1% 53,9%   1,5%
Hållsta 1177 13,8% 34,7% 27,0% 24,5% 6,3% 52,5% 47,5%   0,9%
Kjula 1159 12,0% 34,1% 27,7% 26,2% 4,9% 48,7% 51,3%   0,9%
Mesta 1406 11,5% 30,3% 26,5% 31,7% 6,8% 49,4% 50,6%   1,0%
Myrtorp 1148 20,2% 32,6% 20,4% 26,8% 7,7% 47,3% 52,7%   1,3%
Näshulta 714 11,8% 28,9% 35,4% 23,9% 5,7% 51,8% 48,2%   1,5%
Råbergstorp-Lagersberg 1062 32,3% 34,1% 14,5% 19,1% 13,7% 46,4% 53,6%   0,6%
Skogstorp Norra 1218 12,1% 39,7% 23,0% 25,3% 7,6% 51,1% 48,9%   1,9%
Skogstorp Södra 961 11,8% 40,3% 24,9% 23,1% 7,0% 50,6% 49,4%   0,8%
Stenby 845 19,1% 44,1% 23,8% 13,0% 8,5% 47,8% 52,2%   1,4%
Stenkvista 941 12,9% 38,7% 24,2% 24,2% 6,6% 49,8% 50,2%   0,6%
Västermalm 1103 27,3% 29,6% 21,6% 21,5% 9,7% 50,6% 49,4%   2,1%
Ärla 1665 14,4% 34,2% 28,2% 23,1% 7,6% 51,8% 48,2%   0,8%
Eskilstuna Sydöstra 16567 17,2% 33,8% 24,8% 24,3% 7,6% 49,7% 50,3% 1,2%

http://www.val.se