Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Eskilstuna Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borsökna 1537 12,2% 41,8% 26,0% 20,0% 7,0% 50,9% 49,1%   1,3%
Ekeby-Brottsta 1326 13,5% 35,4% 21,3% 29,9% 6,2% 49,1% 50,9%   0,5%
Eskilstuna Centrum 1682 33,2% 31,3% 17,8% 17,7% 8,9% 47,6% 52,4%   4,9%
Forsbomsvreten 979 32,0% 33,6% 19,1% 15,3% 10,2% 53,1% 46,9%   1,4%
Gillberga-Lista 1172 13,1% 35,9% 29,7% 21,2% 6,7% 51,3% 48,7%   1,1%
Hällbybrunns Norra 1209 14,3% 34,6% 26,3% 24,8% 6,5% 52,4% 47,6%   0,8%
Hällbybrunns S Råby-Rek 1443 13,1% 42,6% 28,4% 15,9% 6,7% 48,9% 51,1%   1,0%
Lundby-Gredby 1458 15,4% 35,4% 23,5% 25,8% 6,2% 49,0% 51,0%   1,0%
Nyfors Centrum 1348 23,5% 27,4% 20,8% 28,3% 6,2% 47,3% 52,7%   3,0%
Nyfors Östra 1127 27,0% 26,8% 19,8% 26,4% 7,6% 46,9% 53,1%   1,6%
Nyforstorget 1474 34,1% 30,2% 18,0% 17,7% 9,1% 48,0% 52,0%   2,0%
Tumbo 1203 12,0% 46,8% 26,5% 14,7% 7,3% 51,1% 48,9%   1,1%
Tunavallen 1085 18,6% 34,3% 24,7% 22,4% 6,5% 50,5% 49,5%   0,6%
Västermarksparken 1204 22,8% 29,3% 23,2% 24,8% 9,1% 48,8% 51,2%   1,2%
Öja-Västermo 1328 13,6% 27,9% 28,3% 30,2% 6,6% 50,8% 49,2%   1,0%
Eskilstuna Västra 19575 19,9% 34,3% 23,5% 22,3% 7,4% 49,6% 50,4% 1,6%

http://www.val.se