Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Katrineholms Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Björkvik 1146 14,4% 25,4% 31,6% 28,6% 6,3% 50,4% 49,6%   0,9%
Centrum 1492 24,9% 26,3% 19,7% 29,1% 8,7% 45,8% 54,2%   0,8%
Duveholm 1063 11,7% 31,4% 26,6% 30,3% 6,8% 48,4% 51,6%   1,1%
Forssjö 1139 15,6% 34,2% 29,9% 20,3% 7,0% 51,0% 49,0%   1,1%
Linnéan 1307 26,9% 23,9% 17,0% 32,2% 8,6% 46,7% 53,3%   1,0%
Nävertorp 991 19,3% 29,0% 25,8% 25,9% 7,4% 50,3% 49,7%   1,7%
Oppunda 1430 17,6% 31,3% 23,2% 27,8% 7,7% 47,4% 52,6%   1,0%
Skogsborg 1189 21,9% 34,6% 21,8% 21,8% 10,8% 47,4% 52,6%   1,3%
Strandvägsområdet 1072 13,6% 28,8% 26,4% 31,2% 7,6% 47,4% 52,6%   1,5%
Valla 1569 15,2% 32,2% 28,9% 23,7% 7,6% 50,8% 49,2%   1,0%
Katrineholms Andra 12398 18,4% 29,7% 24,9% 27,1% 7,9% 48,5% 51,5% 1,1%

http://www.val.se