Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Katrineholms Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bie 1259 12,4% 32,3% 32,2% 23,1% 6,4% 51,1% 48,9%   1,4%
Gamla Vattentornet 1093 27,0% 26,3% 21,0% 25,7% 9,8% 47,5% 52,5%   1,9%
Julita 1131 10,4% 23,3% 30,2% 36,1% 4,3% 50,7% 49,3%   1,7%
Järven 1437 16,1% 20,0% 17,3% 46,6% 6,1% 42,1% 57,9%   2,0%
Laggarhult 1711 12,3% 34,9% 24,7% 28,1% 6,2% 49,2% 50,8%   1,5%
Lövåsen 1161 20,0% 29,2% 31,9% 18,9% 9,5% 50,0% 50,0%   1,3%
Norr City 1302 28,3% 28,3% 20,6% 22,8% 10,3% 48,0% 52,0%   3,5%
Nyhem 996 19,5% 30,4% 26,8% 23,3% 9,8% 52,9% 47,1%   2,0%
Sköldinge-Floda 1108 14,2% 27,1% 33,0% 25,7% 6,7% 52,8% 47,2%   1,0%
Värmbol 1174 14,1% 35,8% 29,1% 21,0% 8,0% 50,4% 49,6%   1,8%
Katrineholms Första 12372 17,2% 28,9% 26,3% 27,6% 7,6% 49,2% 50,8% 1,8%

http://www.val.se