Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Nyköpings Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Arnö Herrhagen 1571 17,5% 43,7% 24,8% 14,1% 6,7% 48,2% 51,8%   1,5%
Arnö Långsätter 1074 14,1% 45,5% 26,6% 13,8% 7,1% 50,7% 49,3%   1,2%
Bergshammar 985 14,3% 40,3% 22,3% 23,0% 7,6% 50,6% 49,4%   1,1%
Centrum 2129 18,6% 20,8% 28,7% 31,8% 6,2% 47,7% 52,3%   3,3%
Högbrunn 1346 23,6% 27,3% 27,5% 21,6% 6,8% 49,2% 50,8%   0,7%
Koppartorp 575 11,3% 26,1% 35,0% 27,7% 3,8% 50,3% 49,7%   1,4%
Lunda 923 15,7% 32,0% 26,4% 25,9% 7,2% 51,0% 49,0%   0,9%
Nävekvarn 1004 11,0% 22,4% 31,3% 35,4% 6,7% 52,2% 47,8%   1,1%
Oppeby 1318 14,1% 26,0% 24,9% 35,0% 5,0% 47,5% 52,5%   0,9%
Tuna 1112 13,8% 40,3% 25,7% 20,2% 6,7% 51,2% 48,8%   0,8%
Väster 1997 19,3% 24,4% 25,4% 30,8% 6,3% 46,6% 53,4%   2,0%
Nyköpings Västra 14034 16,6% 30,9% 26,8% 25,8% 6,4% 49,1% 50,9% 1,5%

http://www.val.se