Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Uppsala Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
50 Yrsaparken-Nyby gård 1603 21,6% 34,4% 25,7% 18,3% 9,6% 48,6% 51,4%   2,1%
52 Gamla Uppsala 1091 16,5% 42,1% 25,5% 15,9% 8,6% 50,9% 49,1%   0,8%
53 Södra Nyby 1113 19,9% 31,4% 23,6% 25,2% 7,5% 48,4% 51,6%   2,4%
54 Norra Nyby 1137 22,3% 23,7% 21,3% 32,8% 4,4% 49,4% 50,6%   1,2%
58 Norra Löten 1451 28,0% 32,3% 21,8% 18,0% 8,0% 43,1% 56,9%   2,1%
59 Södra Löten 893 17,7% 29,6% 24,4% 28,3% 5,3% 46,4% 53,6%   2,4%
61 Vaksala-Jälla 854 17,4% 42,2% 25,3% 15,1% 8,1% 53,4% 46,6%   6,8%
62 Norra Gränby 1041 26,5% 35,1% 22,3% 16,1% 7,3% 48,2% 51,8%   1,8%
63 Västra Gränby 1506 35,2% 37,3% 15,7% 11,8% 8,6% 47,3% 52,7%   3,7%
64 Södra Gränby 1432 16,3% 30,8% 23,7% 29,1% 5,0% 46,4% 53,6%   2,1%
65 Norra Salabacke 1159 22,6% 22,8% 18,5% 36,2% 4,4% 47,2% 52,8%   2,2%
66 Västra Salabacke 992 23,0% 31,8% 20,5% 24,8% 4,9% 45,6% 54,4%   1,6%
67 Källparken 1310 26,9% 37,9% 20,9% 14,4% 5,7% 47,2% 52,8%   1,6%
68 Norra Årsta 1257 22,2% 29,0% 29,0% 19,8% 5,1% 47,1% 52,9%   2,1%
69 Centrala Årsta 1190 13,4% 25,6% 23,2% 37,7% 7,3% 47,1% 52,9%   1,3%
70 Södra Salabacke 1144 24,9% 34,3% 18,9% 21,9% 7,2% 47,7% 52,3%   1,4%
71 Östra Salabacke 1224 23,4% 31,1% 19,3% 26,1% 5,3% 46,4% 53,6%   1,4%
72 Södra Årsta 1047 19,3% 24,4% 19,8% 36,6% 5,6% 45,7% 54,3%   1,8%
73 Slavsta 1267 25,1% 44,3% 20,1% 10,5% 8,4% 48,5% 51,5%   1,0%
74 Östra Årsta 1382 19,7% 34,2% 24,7% 21,3% 9,0% 47,0% 53,0%   1,7%
75 Skomakarberget 840 18,2% 36,2% 27,9% 17,7% 4,2% 42,6% 57,4%   1,4%
76 Byggmästaren 1565 27,0% 28,9% 17,9% 26,1% 3,9% 44,4% 55,6%   1,9%
101 Bergbrunna-Uppsävja-Danmark 1687 15,4% 35,4% 28,9% 20,4% 9,0% 51,3% 48,7%   3,4%
102 Nåntuna-Vilan 660 14,7% 33,9% 25,8% 25,6% 9,4% 49,2% 50,8%   2,3%
103 Nåntuna 1657 12,3% 40,1% 28,4% 19,3% 7,8% 49,2% 50,8%   1,3%
104 Norra Sävja 1713 22,4% 37,4% 26,6% 13,7% 10,6% 46,9% 53,1%   1,6%
105 Södra Sävja 789 21,0% 34,5% 17,0% 27,5% 8,6% 43,9% 56,1%   3,2%
106 Mellersta Sävja 1143 24,2% 37,5% 22,2% 16,0% 10,2% 46,1% 53,9%   2,8%
109 Funbo 1571 16,6% 42,5% 27,2% 13,6% 8,1% 50,5% 49,5%   0,6%
136 Skyttorp-Tensta 1257 18,1% 34,2% 28,8% 18,9% 8,4% 51,9% 48,1%   1,0%
137 Vattholma 1380 16,2% 38,7% 31,2% 13,9% 8,8% 49,3% 50,7%   1,4%
141 Västra Storvreta 1660 16,3% 41,8% 24,9% 17,0% 6,9% 49,9% 50,1%   1,3%
142 Östra Storvreta 1921 14,4% 41,2% 25,5% 18,9% 8,4% 51,0% 49,0%   1,4%
143 Storvreta-Lyckebo 1204 23,7% 44,9% 23,8% 7,7% 13,3% 48,8% 51,2%   2,1%
152 Knutby 1104 13,5% 34,8% 26,9% 24,8% 6,8% 50,5% 49,5%   1,1%
153 Faringe-Bladåker 486 13,0% 36,0% 27,6% 23,5% 6,4% 53,7% 46,3%   1,4%
154 Almunge 1464 15,9% 33,3% 28,1% 22,6% 7,8% 51,7% 48,3%   1,6%
155 Länna 673 19,5% 35,2% 29,1% 16,2% 9,7% 51,9% 48,1%   1,8%
176 Stavby 569 15,6% 35,9% 30,1% 18,5% 8,3% 50,8% 49,2%   1,1%
177 Tuna 678 18,4% 31,3% 31,3% 19,0% 8,3% 53,5% 46,5%   0,6%
178 Gåvsta-Rasbo 1583 17,1% 40,6% 25,8% 16,6% 7,6% 50,1% 49,9%   1,3%
180 Rasbokil 568 17,8% 39,4% 25,4% 17,4% 7,4% 50,9% 49,1%   2,6%
Uppsala Östra 50265 20,0% 35,2% 24,3% 20,5% 7,6% 48,4% 51,6% 1,8%

http://www.val.se