Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Uppsala Mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Norra Luthagen 1239 22,2% 26,7% 20,5% 30,6% 5,6% 45,4% 54,6%   24,3%
2 Södra Svartbäcken 1567 18,8% 32,0% 24,9% 24,3% 5,6% 45,2% 54,8%   2,2%
3 Norra Kapellgärdet 1387 73,4% 14,5% 9,3% 2,8% 12,4% 51,0% 49,0%   2,7%
4 Södra Kapellgärdet 1101 77,9% 14,0% 6,4% 1,7% 8,7% 48,9% 51,1%   3,8%
5 Luthagen-Eriksdal 1391 23,1% 28,7% 24,0% 24,2% 8,6% 46,8% 53,2%   1,8%
6 Centrala Luthagen 1003 27,0% 31,7% 21,2% 20,0% 5,5% 44,7% 55,3%   3,4%
7 Östra Luthagen 1446 41,5% 19,4% 14,5% 24,6% 8,5% 48,3% 51,7%   1,9%
8 Norra Centrum 1243 23,6% 30,1% 20,0% 26,3% 4,5% 46,6% 53,4%   2,3%
9 Västra Höganäs 1209 30,0% 28,5% 20,5% 20,9% 4,6% 47,6% 52,4%   2,4%
10 Östra Höganäs 1446 30,2% 39,7% 14,2% 15,9% 3,2% 48,5% 51,5%   3,3%
11 Norra Kvarngärdet 934 28,9% 36,6% 20,1% 14,3% 6,6% 43,6% 56,4%   3,9%
12 Södra Kvarngärdet 966 20,8% 29,8% 27,3% 22,0% 7,8% 42,7% 57,3%   3,0%
13 Sydvästra Luthagen 1310 36,1% 32,0% 15,2% 16,7% 5,1% 47,6% 52,4%   3,1%
14 Observatoriet 1198 86,2% 6,8% 2,6% 4,3% 11,0% 48,7% 51,3%   1,5%
15 Skolparken 1386 25,8% 17,4% 21,4% 35,4% 5,8% 47,0% 53,0%   2,7%
16 Fjärdingen 979 35,5% 20,8% 20,9% 22,7% 5,8% 48,0% 52,0%   3,7%
17 Södra Centrum 1023 22,1% 28,6% 21,8% 27,5% 4,1% 48,7% 51,3%   3,9%
18 Fålhagen-Östra Station 1667 33,3% 39,1% 14,9% 12,8% 4,3% 46,9% 53,1%   3,0%
19 Fålhagen-Vaksala Torg 1474 31,5% 35,7% 17,4% 15,3% 6,3% 47,2% 52,8%   3,1%
20 Petterslund-Almtuna 1721 26,8% 32,2% 20,9% 20,0% 7,3% 46,4% 53,6%   1,7%
21 Norra Kungsängen 1214 22,0% 25,5% 19,1% 33,4% 5,2% 44,2% 55,8%   2,6%
22 Fålhagen-Almtuna 1727 24,0% 40,1% 22,4% 13,5% 7,3% 50,2% 49,8%   2,4%
23 Portalgatan 894 22,6% 35,2% 28,1% 14,1% 5,3% 48,5% 51,5%   0,3%
24 Södra Kungsängen 1465 21,0% 35,0% 28,0% 16,0% 5,1% 48,7% 51,3%   0,5%
25 Tiundaskolan 925 24,0% 35,6% 21,5% 18,9% 6,2% 48,4% 51,6%   2,6%
26 Rackarberget 1135 78,0% 16,8% 4,1% 1,1% 8,3% 54,0% 46,0%   4,2%
27 Fyrisvall-Librobäck 1732 30,3% 36,9% 19,8% 13,0% 6,5% 48,8% 51,2%   1,9%
28 Sankt Johannes 1380 41,1% 22,4% 18,0% 18,6% 7,9% 48,9% 51,1%   3,3%
29 Centrum 865 27,5% 29,7% 20,5% 22,3% 5,3% 54,0% 46,0%   4,4%
30 Vaksalagatan-Njord 954 19,7% 29,2% 23,7% 27,4% 5,9% 46,1% 53,9%   2,9%
38 Kungsgärdet 1739 20,8% 32,4% 25,2% 21,7% 6,0% 45,4% 54,6%   2,3%
39 Kåbo 1223 28,7% 27,1% 22,6% 21,6% 9,6% 50,0% 50,0%   4,8%
41 Eriksberg-Västertorg 1019 17,7% 32,4% 21,9% 28,1% 3,5% 45,5% 54,5%   1,3%
42 Eriksberg 1471 20,3% 33,8% 24,6% 21,3% 6,3% 48,1% 51,9%   3,5%
43 Eriksberg-Täljstenen 1003 38,9% 31,8% 16,0% 13,4% 5,7% 44,0% 56,0%   3,6%
55 Svartbäcken-Tuna Backar 1269 22,5% 31,8% 21,3% 24,5% 5,2% 45,8% 54,2%   1,5%
56 Tuna Backar 877 18,6% 36,5% 25,3% 19,6% 4,3% 43,2% 56,8%   1,8%
57 Norra Svartbäcken 1834 22,5% 39,0% 22,1% 16,3% 7,0% 47,1% 52,9%   1,3%
60 Bellmansgatan 1235 25,7% 25,2% 28,1% 21,0% 10,9% 48,3% 51,7%   1,5%
Uppsala Mellersta 49651 31,6% 29,6% 19,7% 19,0% 6,5% 47,5% 52,5% 3,1%

http://www.val.se