Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sigtuna Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
8 Sätuna 1247 24,1% 32,6% 19,6% 23,7% 6,7% 48,0% 52,0%   2,5%
9 Norra Ekilla/Södra Ekilla 1372 20,3% 37,6% 24,1% 18,1% 7,7% 51,2% 48,8%   3,0%
10 Centrala Märsta 1137 21,4% 39,4% 19,0% 20,2% 6,6% 48,2% 51,8%   3,2%
11 Ekillatorp/Märsta centrum 1521 24,2% 34,5% 21,0% 20,3% 8,3% 49,6% 50,4%   2,6%
12 Tingvalla 913 27,9% 33,5% 24,4% 14,1% 5,1% 52,0% 48,0%   4,6%
13 Östra Valsta 1208 24,8% 34,5% 23,9% 16,7% 9,0% 49,9% 50,1%   5,2%
14 Norra Valsta/Steningehöjden 1205 25,2% 34,7% 22,8% 17,3% 7,7% 49,6% 50,4%   4,5%
15 Södra Valsta 863 25,0% 35,7% 21,0% 18,3% 9,6% 48,8% 51,2%   4,3%
16 Östra Steninge 1820 25,5% 36,5% 22,7% 15,2% 10,7% 49,0% 51,0%   2,9%
21 Västra Steninge 1985 19,8% 41,2% 25,6% 13,4% 10,2% 50,2% 49,8%   2,9%
Sigtuna Andra 13271 23,5% 36,4% 22,6% 17,5% 8,4% 49,6% 50,4% 3,4%

http://www.val.se