Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Norrtälje Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Edebo 756 16,5% 31,1% 25,5% 26,9% 7,7% 51,6% 48,4%   1,1%
Edsbro 974 13,3% 31,0% 27,7% 27,9% 6,6% 50,3% 49,7%   1,2%
Fasterna 889 16,4% 29,6% 30,4% 23,6% 10,3% 50,7% 49,3%   1,6%
Gottröra - Närtuna 1007 14,2% 35,6% 33,7% 16,6% 6,6% 50,3% 49,7%   2,1%
Hallsta Centrum 890 12,8% 21,9% 19,0% 46,3% 6,3% 43,7% 56,3%   0,8%
Hallsta Norra 1173 20,1% 28,3% 25,5% 26,1% 8,0% 52,1% 47,9%   1,4%
Herräng 607 11,0% 21,9% 33,1% 33,9% 5,8% 52,1% 47,9%   1,3%
Häverö 1537 13,2% 30,3% 29,5% 27,0% 6,7% 50,6% 49,4%   1,8%
Rimbo Håsta - Rimbo ombygd 1868 20,1% 30,2% 24,6% 25,0% 8,7% 49,4% 50,6%   2,2%
Rimbo Norra 1424 23,5% 33,9% 22,7% 19,9% 11,1% 50,1% 49,9%   0,8%
Rimbo Södra 1231 19,3% 28,2% 22,5% 30,1% 8,1% 49,1% 50,9%   0,7%
Rö - Skederid - Husby-Sjuhundra 1578 16,3% 36,2% 29,5% 18,0% 7,4% 51,2% 48,8%   1,4%
Ununge 526 16,7% 24,5% 31,2% 27,6% 7,8% 52,5% 47,5%   2,1%
Väddö Mellersta 1786 13,4% 24,1% 27,0% 35,5% 6,8% 49,7% 50,3%   0,8%
Väddö Norra 1023 10,4% 19,7% 32,7% 37,1% 5,5% 52,7% 47,3%   1,4%
Väddö Södra 406 10,3% 14,5% 34,5% 40,6% 5,2% 53,0% 47,0%   2,5%
Norrtälje Andra 17675 16,1% 28,7% 27,4% 27,8% 7,6% 50,3% 49,7% 1,4%

http://www.val.se