Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Norrtälje Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergshamra 1546 13,8% 28,4% 28,3% 29,5% 7,6% 51,3% 48,7%   1,4%
Blidö 1042 8,7% 20,4% 32,4% 38,4% 3,7% 53,0% 47,0%   1,9%
Estuna 1076 16,7% 36,2% 27,9% 19,1% 8,6% 49,8% 50,2%   1,5%
Frötuna 1804 14,4% 29,9% 29,7% 26,0% 6,6% 52,1% 47,9%   0,7%
Hysingsvik 751 10,9% 28,2% 30,5% 30,4% 5,6% 51,1% 48,9%   1,3%
Lohärad - Malsta 679 15,5% 37,3% 27,4% 19,9% 6,5% 53,2% 46,8%   0,9%
Norrtälje - Bryggården 1414 24,3% 22,1% 18,2% 35,3% 5,9% 46,5% 53,5%   0,9%
Norrtälje - Flygfältet 1195 22,7% 39,2% 16,8% 21,3% 11,5% 44,9% 55,1%   1,3%
Norrtälje - Fågelsången 1141 14,5% 31,3% 24,7% 29,4% 7,9% 48,5% 51,5%   2,1%
Norrtälje - Gransäter 977 20,3% 28,8% 19,0% 31,9% 7,0% 47,7% 52,3%   1,5%
Norrtälje - Grind - Långgarn 1238 19,1% 24,1% 19,1% 37,7% 4,5% 46,3% 53,7%   1,2%
Norrtälje - Grossgärdet - Nordrona 1175 33,9% 21,8% 15,2% 29,1% 9,1% 43,9% 56,1%   0,8%
Norrtälje - Kvisthamra 1281 15,5% 29,0% 26,5% 29,0% 9,0% 48,6% 51,4%   0,9%
Norrtälje - Norra Innerstan 1579 20,1% 24,3% 21,5% 34,2% 7,2% 45,5% 54,5%   1,3%
Norrtälje - Solbacka 1051 17,7% 50,0% 22,6% 9,6% 9,1% 50,6% 49,4%   1,0%
Norrtälje - Stadskärnan 1576 16,4% 19,5% 23,0% 41,2% 5,5% 45,1% 54,9%   2,7%
Norrtälje - Vigelsjö 1259 22,8% 27,6% 19,1% 30,5% 6,4% 46,7% 53,3%   1,4%
Riala 1021 16,5% 35,3% 28,7% 19,6% 7,9% 53,6% 46,4%   0,8%
Roslags-Bro 1025 12,5% 34,3% 29,2% 24,0% 5,8% 52,1% 47,9%   0,6%
Rådmansö 1653 11,3% 26,0% 31,1% 31,7% 5,8% 52,3% 47,7%   1,2%
Söderby Karl 848 13,8% 29,6% 29,1% 27,5% 8,0% 53,3% 46,7%   1,2%
Vätö 1075 10,4% 21,2% 31,7% 36,7% 4,9% 52,7% 47,3%   1,5%
Norrtälje Första 26406 17,0% 28,7% 24,9% 29,3% 7,0% 49,2% 50,8% 1,3%

http://www.val.se