Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lidingö Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bodal 1212 19,1% 27,6% 22,7% 30,6% 7,4% 47,2% 52,8%   2,1%
Brevik Ö - Käppala S 1343 12,5% 35,8% 26,1% 25,5% 7,0% 48,6% 51,4%   6,5%
Ekholmsnäs - Killinge 1671 14,8% 45,7% 21,3% 18,1% 6,7% 50,4% 49,6%   2,4%
Gångsätra V 1085 19,8% 32,1% 28,3% 19,8% 8,7% 44,9% 55,1%   2,1%
Gångsätra Ö 1564 13,3% 32,1% 22,8% 31,8% 7,0% 45,4% 54,6%   2,7%
Hersby SÖ - Mosstorp 1493 14,0% 39,5% 25,5% 21,0% 7,0% 47,2% 52,8%   2,8%
Käppala N - Gåshaga 1690 15,4% 36,7% 28,9% 19,1% 5,9% 50,4% 49,6%   2,0%
Larsberg N 1192 20,1% 26,6% 21,1% 32,2% 3,8% 45,9% 54,1%   2,9%
Larsberg S 1234 14,6% 25,1% 21,7% 38,6% 4,5% 43,7% 56,3%   2,8%
Mölna Ö - Brevik V 1334 15,1% 39,7% 24,3% 20,9% 7,9% 49,5% 50,5%   3,7%
Skärsätra 1297 15,4% 32,5% 25,2% 26,9% 5,7% 46,6% 53,4%   4,5%
Stockby - Mölna V - Fjäderholmarna 1330 12,4% 31,1% 30,2% 26,3% 7,6% 48,4% 51,6%   31,9%
Lidingö Andra 16445 15,4% 34,2% 24,8% 25,6% 6,6% 47,5% 52,5% 5,4%

http://www.val.se