Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Lidingö Första

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Baggeby 1240 14,8% 29,5% 19,4% 36,3% 3,7% 40,2% 59,8%   3,4%
Bo - Björnbo 1353 12,2% 28,5% 22,2% 37,2% 7,8% 45,0% 55,0%   3,5%
Hersby S 1342 17,7% 38,8% 24,7% 18,7% 7,7% 48,7% 51,3%   4,6%
Herserud 1587 18,1% 26,7% 23,6% 31,7% 7,2% 43,7% 56,3%   3,0%
Näset V 1151 16,1% 30,6% 24,2% 29,2% 7,1% 45,8% 54,2%   3,0%
Näset Ö 1529 18,7% 32,1% 22,2% 27,0% 7,4% 48,9% 51,1%   2,7%
Rudboda V - Bosön 1258 12,4% 30,7% 23,4% 33,5% 6,8% 47,2% 52,8%   1,9%
Rudboda Ö - Yttringe - Elfvik 1147 10,0% 37,7% 21,9% 30,4% 5,1% 48,6% 51,4%   1,6%
Sticklinge N 1322 14,6% 42,8% 30,8% 11,8% 8,7% 51,8% 48,2%   4,5%
Sticklinge S - Islinge 1359 16,1% 42,7% 26,6% 14,6% 7,7% 48,2% 51,8%   4,7%
Torsvik N - Hersby N 1254 14,4% 33,4% 23,7% 28,5% 8,1% 47,0% 53,0%   4,5%
Torsvik S - centrum 1308 20,6% 33,1% 21,3% 24,9% 4,6% 43,6% 56,4%   4,1%
Lidingö Första 15850 15,6% 33,8% 23,7% 26,9% 6,9% 46,6% 53,4% 3,5%

http://www.val.se