Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Solna Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
1 Bagartorp - Råstahem 1094 24,9% 33,8% 23,5% 17,8% 7,5% 49,1% 50,9%   3,7%
2 Ritorp - Ulriksdal 605 25,5% 34,4% 19,5% 20,7% 7,4% 49,4% 50,6%   2,5%
3 Kungshamra 855 87,3% 12,4% 0,4%   13,3% 53,2% 46,8%   6,4%
4 Bergshamra Ö 1525 16,2% 34,2% 23,5% 26,0% 5,7% 45,0% 55,0%   3,0%
5 Haga 823 35,6% 39,5% 14,7% 10,2% 5,0% 55,8% 44,2%   4,4%
22 Råsunda NO 1252 19,3% 40,5% 18,6% 21,6% 3,8% 47,2% 52,8%   1,9%
23 Råsunda SO 1517 25,5% 43,7% 18,0% 12,8% 3,2% 51,1% 48,9%   3,2%
24 Råsunda Ö - Vasalund 1605 31,5% 39,3% 16,6% 12,6% 4,0% 50,4% 49,6%   4,6%
25 Hagalund NO 1472 20,4% 40,5% 23,2% 15,9% 3,7% 51,2% 48,8%   4,8%
26 Hagalund Centrum 1492 24,9% 34,6% 24,3% 16,3% 8,6% 48,4% 51,6%   6,0%
27 Hagalund V 1526 21,6% 35,3% 24,3% 18,8% 5,8% 47,9% 52,1%   3,0%
28 Hagalund S 1561 16,8% 32,0% 27,4% 23,8% 4,5% 47,1% 52,9%   15,1%
29 Frösunda N 1753 18,1% 48,9% 20,6% 12,4% 3,4% 51,1% 48,9%   1,8%
30 Frösunda S 1286 20,7% 44,6% 19,3% 15,5% 4,3% 47,4% 52,6%   2,7%
31 Frösunda Centrum 1791 14,5% 49,9% 20,3% 15,4% 3,3% 50,2% 49,8%   1,5%
32 Bergshamra N 1183 17,6% 27,7% 19,8% 34,9% 4,2% 43,9% 56,1%   3,6%
33 Bergshamra S 1294 15,6% 30,7% 29,0% 24,7% 6,1% 48,5% 51,5%   18,2%
34 Bergshamra NV 1088 18,0% 34,0% 21,5% 26,5% 5,4% 46,6% 53,4%   4,1%
37 Järvastaden - Agnesberg 1567 25,5% 50,7% 16,3% 7,5% 6,8% 47,4% 52,6%   2,2%
Solna Norra 25289 23,6% 38,3% 20,6% 17,5% 5,3% 48,9% 51,1% 4,9%

http://www.val.se