Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Norra Sundbyberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Duvbo 1 1171 15,1% 39,9% 21,3% 23,7% 7,4% 47,6% 52,4%   2,5%
Duvbo 2 876 13,1% 40,6% 30,3% 16,0% 6,6% 49,1% 50,9%   3,1%
Hallonbergen 1 906 22,8% 33,8% 22,8% 20,5% 8,6% 47,6% 52,4%   3,3%
Hallonbergen 2 928 24,7% 30,1% 19,2% 26,1% 7,7% 47,1% 52,9%   3,6%
Hallonbergen 3 1217 23,4% 35,0% 24,8% 16,8% 7,6% 50,7% 49,3%   4,4%
Rissne 1 1163 27,6% 43,9% 19,9% 8,6% 8,8% 48,8% 51,2%   3,7%
Rissne 2 1230 22,7% 42,7% 22,4% 12,3% 7,8% 49,4% 50,6%   2,4%
Rissne 3 1101 24,5% 43,6% 21,6% 10,3% 7,5% 50,6% 49,4%   3,5%
Rissne 4 1236 27,2% 39,8% 19,8% 13,2% 8,7% 45,1% 54,9%   2,9%
Tulemarken 1264 22,2% 43,8% 21,3% 12,8% 5,1% 47,9% 52,1%   1,6%
Ursvik 1593 12,2% 62,0% 16,3% 9,5% 4,0% 50,3% 49,7%   9,7%
Ör 1500 19,6% 31,1% 20,3% 29,1% 6,1% 48,2% 51,8%   1,9%
Norra Sundbyberg 14185 21,1% 41,2% 21,3% 16,4% 7,0% 48,6% 51,4% 3,7%

http://www.val.se