Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Södra Sundbyberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrala Sundbyberg 1 1509 23,3% 39,4% 19,9% 17,4% 4,6% 48,4% 51,6%   2,7%
Centrala Sundbyberg 2 1152 25,3% 36,0% 20,6% 18,1% 4,9% 51,0% 49,0%   3,3%
Centrala Sundbyberg 3 1229 23,0% 41,3% 20,7% 15,0% 4,2% 48,9% 51,1%   3,0%
Centrala Sundbyberg 4 1487 27,3% 41,3% 19,0% 12,4% 5,3% 50,2% 49,8%   3,2%
Centrala Sundbyberg 5 1013 20,1% 38,6% 21,8% 19,4% 4,6% 50,1% 49,9%   1,4%
Centrala Sundbyberg 6 1212 25,2% 39,0% 20,0% 15,8% 4,0% 51,2% 48,8%   3,8%
Lilla Alby 1 1226 25,4% 40,0% 21,2% 13,4% 5,4% 50,8% 49,2%   2,7%
Lilla Alby 2 1395 18,1% 36,0% 23,6% 22,4% 3,9% 49,9% 50,1%   1,9%
Lilla Alby 3 1575 18,6% 34,5% 25,0% 21,8% 4,0% 51,6% 48,4%   2,6%
Storskogen 1 1099 19,5% 29,9% 24,2% 26,4% 5,6% 46,9% 53,1%   1,9%
Storskogen 2 1104 14,9% 34,3% 25,2% 25,6% 2,2% 47,6% 52,4%   1,7%
Södra Sundbyberg 14001 22,0% 37,4% 21,9% 18,7% 4,4% 49,7% 50,3% 2,6%

http://www.val.se