Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Södertälje Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Södertälje 1 1329 29,0% 30,1% 19,2% 21,7% 7,5% 55,7% 44,3%   1,9%
Södertälje 2 1164 18,4% 29,9% 20,4% 31,4% 7,4% 50,6% 49,4%   1,6%
Södertälje 3 951 28,0% 41,6% 18,9% 11,5% 9,1% 48,3% 51,7%   1,4%
Södertälje 4 1360 22,5% 37,3% 24,6% 15,7% 9,6% 47,6% 52,4%   1,2%
Södertälje 5 1004 26,5% 30,7% 19,4% 23,4% 7,8% 55,2% 44,8%   2,4%
Södertälje 7 1267 27,1% 29,8% 16,7% 26,4% 6,9% 49,3% 50,7%   1,9%
Södertälje 16 1612 13,3% 30,5% 26,9% 29,2% 7,1% 47,9% 52,1%   1,3%
Södertälje 17 1057 24,1% 40,3% 22,8% 12,8% 8,8% 50,9% 49,1%   1,5%
Södertälje 18 1351 15,8% 36,0% 26,9% 21,3% 5,9% 49,4% 50,6%   1,6%
Södertälje 19 1151 28,9% 31,3% 20,6% 19,2% 9,2% 48,9% 51,1%   1,7%
Södertälje 20 1248 21,7% 28,9% 22,8% 26,6% 6,4% 48,7% 51,3%   1,4%
Södertälje 26 954 18,8% 29,1% 25,7% 26,4% 4,4% 47,5% 52,5%   2,1%
Södertälje 30 1640 14,3% 42,6% 24,5% 18,7% 8,6% 49,9% 50,1%   2,1%
Södertälje 31 693 17,3% 35,6% 20,1% 27,0% 5,2% 46,9% 53,1%   3,5%
Södertälje 32 954 23,6% 35,7% 23,1% 17,6% 9,5% 51,5% 48,5%   3,9%
Södertälje 33 1032 21,1% 45,3% 21,0% 12,6% 7,9% 52,4% 47,6%   2,8%
Södertälje 40 1349 17,8% 39,0% 25,0% 18,2% 7,9% 52,3% 47,7%   1,4%
Södertälje 41 1586 15,1% 35,4% 22,7% 26,8% 7,8% 46,8% 53,2%   1,5%
Södertälje 42 1121 22,9% 37,6% 22,2% 17,2% 7,9% 47,3% 52,7%   1,3%
Södertälje 43 1622 14,4% 37,9% 20,9% 26,8% 8,3% 49,3% 50,7%   1,5%
Södertälje 45 1814 16,0% 42,9% 28,4% 12,7% 7,9% 51,4% 48,6%   2,7%
Södertälje 47 1554 15,1% 44,6% 22,7% 17,6% 8,7% 51,7% 48,3%   1,1%
Södertälje 48 861 12,5% 35,1% 32,5% 19,9% 5,3% 51,7% 48,3%   2,9%
Södertälje Andra 28674 19,7% 36,2% 23,1% 21,0% 7,7% 50,0% 50,0% 1,9%

http://www.val.se