Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till riksdagen - Ålder och kön - Sollentuna Andra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
10 Norra Rotebro 1171 18,6% 37,9% 22,8% 20,7% 9,2% 48,8% 51,2%   1,8%
11 Gillbo-Gillberga 1318 15,9% 39,6% 27,0% 17,5% 10,1% 50,9% 49,1%   2,2%
12 Södra Rotebro 1074 23,2% 35,7% 22,7% 18,4% 6,3% 46,3% 53,7%   2,4%
13 Rotsunda 609 26,8% 37,9% 21,2% 14,1% 8,4% 49,1% 50,9%   3,8%
14 Norra Rotsunda gård 803 23,2% 44,1% 23,2% 9,6% 10,7% 48,9% 51,1%   2,7%
15 Södra Rotsunda gård 1118 16,4% 39,0% 27,6% 17,0% 7,2% 48,0% 52,0%   2,5%
21 Södra Viby 1204 16,6% 42,8% 29,6% 11,0% 9,5% 50,3% 49,7%   2,7%
22 Norra Viby 1292 14,7% 60,6% 19,3% 5,3% 9,1% 48,8% 51,2%   0,9%
23 Östra Viby 1124 14,5% 38,9% 27,0% 19,7% 8,4% 50,1% 49,9%   2,7%
31 Norra Norrviken 1219 15,9% 38,8% 25,0% 20,3% 8,0% 46,4% 53,6%   2,1%
32 Södra Norrviken 1360 14,9% 34,0% 23,8% 27,3% 8,0% 49,0% 51,0%   2,3%
41 Törnskogen-Väsjön 982 10,9% 40,5% 24,1% 24,4% 5,7% 52,1% 47,9%   3,1%
42 Vaxmora-Edsängen 1287 13,3% 40,9% 23,9% 21,9% 8,2% 49,8% 50,2%   2,8%
62 Västra Edsberg 1423 21,2% 25,0% 18,3% 35,5% 4,4% 47,4% 52,6%   1,5%
63 Östra Edsberg 1224 29,1% 31,0% 18,0% 22,0% 8,3% 44,7% 55,3%   1,6%
64 Landsnora 1495 14,8% 39,3% 24,1% 21,7% 4,7% 49,7% 50,3%   2,8%
65 Södra Edsberg 1342 23,3% 36,2% 19,4% 21,1% 7,4% 48,6% 51,4%   2,0%
80 Falkberget-Kärrdal 1192 16,7% 34,5% 29,2% 19,6% 9,1% 49,0% 51,0%   3,1%
81 Sjöberg 950 16,9% 42,6% 30,6% 9,8% 10,1% 51,2% 48,8%   2,9%
82 Sjöbergs centrum 1231 24,7% 30,7% 20,6% 24,0% 5,8% 47,0% 53,0%   1,7%
Sollentuna Andra 23418 18,3% 38,3% 23,8% 19,6% 7,8% 48,8% 51,2% 2,3%

http://www.val.se